Bagaimana Anda Menetapkan Keselamatan jika Anda Bergabung dengan Kumpulan Facebook?

Anda tidak perlu memilih antara mengambil bahagian dalam kumpulan Facebook dan merahsiakan maklumat peribadi anda. Tetapan keselamatan yang sama yang ditawarkan oleh Facebook pada Garis Masa peribadi berlaku untuk kumpulan. Sekiranya anda baru-baru ini menyertai kumpulan untuk mempromosikan perniagaan anda atau mengembangkan rangkaian anda, periksa tetapan privasi anda untuk memperketatnya atau pastikan mereka berada di tempat yang anda inginkan.

1

Navigasikan ke Garis Masa Facebook anda dan klik pautan "Tentang" di bawah foto muka depan anda untuk melihat semua maklumat peribadi anda.

2

Klik butang "Edit" yang muncul semasa anda mengarahkan kursor ke mana-mana blok untuk mengedit maklumat tersebut.

3

Klik "Pemilih Pemirsa", yang menunjukkan kepala yang digambarkan, dan pilih siapa yang dapat melihat maklumat tersebut. Sekiranya anda memilih "Only Me", hanya anda yang dapat melihatnya. Untuk menghadkan data anda sehingga hanya rakan Facebook anda yang dapat melihatnya dalam kumpulan, pilih "Rakan." "Awam" membolehkan semua orang melihat maklumat anda. Anda juga dapat menunjukkan beberapa informasi kepada teman tertentu menggunakan pengaturan Custom.

4

Klik "Selesai Mengedit" untuk menyimpan sebarang perubahan. Ulangi tugas untuk jenis maklumat peribadi yang lain.