Bolehkah Penghutang Mengikuti Pemilik Syarikat S

Perkara yang paling penting untuk difahami oleh pemilik syarikat S ialah syarikat anda adalah setaraf sah dengan syarikat C biasa. Semua syarikat S bermula sebagai syarikat C apabila artikel penggabungan diajukan ke pendaftar perniagaan negara. Syarikat S mempunyai status dan hak undang-undang yang sama dengan syarikat biasa; ia hanya membayar cukai secara berbeza. Biasanya, pemegang saham syarikat S dilindungi dari tanggungjawab untuk tindakan korporat di bawah undang-undang yang sama seperti syarikat lain.

Entiti Bebas

Di bawah undang-undang, syarikat S adalah entiti bebas yang wujud secara berasingan daripada pemegang sahamnya. Undang-undang perbadanan negeri di mana sebuah syarikat dibentuk memberikan korporat kuasa untuk bertindak sebagai individu, seperti memberikannya kuasa untuk membuat kontrak dan memegang harta atas namanya sendiri. Pemegang saham secara teknikalnya tidak memiliki syarikat; dia memiliki saham saham dalam syarikat. Syarikat sebagai entiti bertanggungjawab untuk tindakan yang dilakukannya terhadap pemiutang dan penghutang.

Liabiliti terhad

Undang-undang korporat juga secara khusus mengehadkan tanggungjawab pemegang saham untuk tindakan korporat. Menjalankan perniagaan melalui syarikat S bermaksud bahawa sebarang liabiliti untuk tindakan perniagaan biasa terhenti dengan aset yang bertajuk atas nama syarikat. Pemiutang atau penghutang syarikat yang mempunyai tuntutan terhadap syarikat berdasarkan urus niaga perniagaan biasa boleh menuntut syarikat itu sebagai ganti rugi tetapi tidak dapat mencapai poket pemegang saham. Seorang plaintif mungkin menamakan pemegang saham secara peribadi dalam tuntutan mahkamah terhadap syarikat itu, tetapi selagi transaksi yang mendasari itu berada di bawah skop liabiliti terhad, pemegang saham akhirnya akan diberhentikan dari tuntutan itu.

Pengecualian Piawai

Terdapat had tanggungjawab, namun. Sekiranya anda, sebagai pemilik syarikat S, mengabaikan formaliti perniagaan entiti korporat dengan tidak memisahkan urusan peribadi dan perniagaan anda atau jika anda lalai mengikuti peraturan prosedur untuk menjalankan syarikat, pengadilan mungkin menembusi tudung syarikat. Istilah ini bermaksud mahkamah berpendapat bahawa anda tidak benar-benar menjalankan syarikat sebagai entiti yang terpisah, jadi anda harus bertanggungjawab secara peribadi untuk tindakan perniagaan. Tanggungjawab terhad juga boleh diabaikan dalam kes penipuan dan tindakan sengaja. Selagi syarikat S anda berurusan dengan pemiutang dan penghutang sebagai syarikat dalam ruang lingkup biasa menjalankan perniagaan, pemegang saham dilindungi daripada tanggungjawab.

Jaminan Peribadi

Keadaan lain yang mengakibatkan pemegang saham bertanggungjawab secara peribadi untuk transaksi korporat yang berkaitan dengan penghutang dan pemiutang adalah apabila pemegang saham secara peribadi menjamin transaksi. Format syarikat S biasanya digunakan oleh syarikat-syarikat bukan kerajaan yang hanya mempunyai segelintir pemegang saham. Sering kali, pihak yang melakukan urus niaga perniagaan memerlukan satu atau lebih pemegang saham untuk menjanjikan aset peribadi untuk memastikan prestasi syarikat kerana syarikat itu tidak mempunyai aset yang mencukupi atas namanya. Sebagai contoh, jika syarikat memberikan kredit kepada pelanggan yang disokong oleh bank yang memproses transaksi kredit, bank mungkin memerlukan jaminan peribadi pemegang saham untuk menanggung ganti rugi terhadap tuntutan penghutang kerana penyalahgunaan maklumat identiti.