Cara Melakukan Graf Bar di Windows Office

Di Windows, Excel Microsoft Office nampaknya menjadi juara de facto dunia hamparan. Menggunakan Excel boleh menjadi mudah atau kompleks secara menguap bergantung pada keperluan semasa anda. Walau bagaimanapun, Microsoft cuba mempermudah tugas yang paling biasa seperti membuat graf bar. Dengan hanya beberapa klik, anda boleh membuat grafik bar maklumat yang menggambarkan data anda dalam format grafik yang mudah diserap.

1

Buka hamparan anda di Excel Microsoft Office.

2

Klik dan seret tetikus anda ke data yang ingin anda paparkan dalam grafik anda. Sekiranya anda memasukkan label baris dan lajur, label tersebut akan dimasukkan dalam skala atau legenda grafik batang.

3

Klik tab "Masukkan".

4

Klik "Bar" dalam kumpulan Carta dan pilih graf bar yang anda mahukan. Terdapat tiga jenis graf bar utama. Bermula dari kiri ke kanan pada menu drop-down Bar tiga jenis adalah "Clustered" yang memisahkan setiap titik data pada barnya sendiri, "Stacked" yang secara kumulatif menambahkan data baris ke satu bar dan "100% Stacked" yang menyatakan palang susun sebagai peratusan. Graf bar kemudian dibuat pada hamparan Excel semasa lengkap dengan label data.