Cara Menempatkan Titik ke Jadual Isi di OpenOffice

Jadual kandungan memberi pembaca idea tentang apa yang terdapat dalam dokumen besar. Dengan e-book, ia juga boleh berfungsi sebagai titik utama bagi bab-bab di seluruh teks. Titik digunakan untuk menghubungkan tajuk bab ke nombor halaman yang babnya bermula dengan cara yang senang diproses oleh pembaca. Anda boleh menambahkan titik ini ke OpenOffice dengan mudah menggunakan pencipta jadual kandungan. Tajuk apa pun yang anda gunakan di seluruh dokumen akan menjadi tajuk bab yang dapat dilayari pengguna dengan cepat semasa melihat dokumen anda.

1

Klik pada bahagian dokumen OpenOffice di mana anda mahu meletakkan senarai kandungan anda. Kursor teks yang berkelip akan menandakan tempat anda akan meletakkannya.

2

Pilih "Masukkan" diikuti dengan "Indeks dan Jadual." Tetingkap baru akan dibuka bertajuk "Masukkan Indeks / Jadual."

3

Klik kotak lungsur di sebelah "Jenis," dan pilih "Jadual Kandungan" jika belum dipilih. Terapkan tetapan daftar isi ke seluruh dokumen dengan mencari "Untuk" dan memilih "Seluruh Dokumen" dari kotak lungsur. Klik "OK" apabila anda selesai.

4

Semak jadual kandungan untuk melihat titik yang menghubungkan tajuk tajuk dengan nombor halaman.