Apakah Pelan Arah Strategik yang Baik dalam Pengaturan Pengeluaran?

Perancang strategi mengembangkan strategi yang menyediakan kerangka untuk menghadapi cabaran masa depan secara proaktif dan bukannya bertindak balas setelah kesulitan muncul. Perancang strategi menggunakan data pengeluaran semasa dan bersejarah untuk memetakan arah masa depan syarikat. Rancangan arah strategi lima dan 10 tahun menyediakan pengurus pengeluaran alat untuk membimbing proses pengeluaran melalui turun naik dan kemungkinan pasaran.

Objektif

Objektif pengeluaran adalah matlamat dan prinsip yang dapat diukur yang memandu proses pembuatan. Objektif pengeluaran termasuk melaksanakan proses pembuatan tanpa lemak untuk mengurangkan kos, proses pembuatan bersih untuk melindungi pekerja dan alam sekitar, dan strategi penawaran tepat pada masanya untuk mengurangkan overhead. Matlamat pengeluaran memberikan arah untuk setiap aspek operasi harian dan jangka panjang. Objektif juga menyediakan kerangka untuk bertindak balas terhadap kejadian bencana yang tidak dijangka. Sekiranya berlaku kecemasan, pengurus tahu dengan tepat langkah mana yang harus diambil untuk mengurangkan kerosakan kemudahan dan bahaya kepada pekerja.

Jadual pengeluaran

Syarikat pembuatan bergantung pada proses pengeluaran yang berulang dan dapat diramalkan untuk mengekalkan keuntungan. Rancangan arah strategi merangkumi jadual untuk pembaikan dan peningkatan kemudahan, pembaikan dan peningkatan mesin pengeluaran, dan pengisian semula untuk perubahan produk di masa depan. Keperluan kakitangan adalah elemen utama dalam mengekalkan unjuran produktiviti. Pelan strategi merangkumi unjuran buruh untuk perolehan pekerja, termasuk persaraan dan kenaikan pangkat dalaman pegawai ke jawatan penting. Pengambilan dan pengekalan pekerja berkelayakan adalah elemen penting dalam rancangan arah strategik.

Kawalan

Pembentukan protokol kawalan untuk proses pengeluaran sangat penting untuk kejayaan rancangan strategik. Pengurus menggunakan protokol kawalan untuk memastikan pekerja mengendalikan peralatan pengeluaran dengan betul dan pada tahap kecekapan maksimum. Sekiranya proses pengeluaran tidak beroperasi pada kecekapan puncak, protokol kawalan memberikan panduan objektif untuk tindakan pembetulan. Protokol kawalan membolehkan pengurus memastikan operasi dan operasi penyelenggaraan pengeluaran mengikut keutamaan yang ditetapkan. Protokol kawalan juga memberikan panduan untuk menangani konflik personel yang memperlambat produktiviti.

Aliran tunai

Pengurus pengeluaran bekerjasama dengan penganalisis kewangan untuk mengembangkan rancangan strategik untuk membiayai proses pengeluaran. Perancangan kewangan melibatkan analisis data prestasi bersejarah dan semasa, termasuk pulangan aset, aliran tunai dan pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan dan aliran tunai positif memberikan hasil untuk pelaburan semula dalam proses pengeluaran tanpa perlu memperoleh hutang yang meningkat. Perancangan strategik menyediakan masa untuk membiayai peningkatan peralatan, pengembangan kemudahan, pengembangan ke pasaran baru dan pemerolehan operasi perniagaan yang bersaing.