Memadam Fail yang Masih Digunakan pada Mac OS

OS X tidak dapat menghapus beberapa jenis fail yang sedang dibuka. Ini biasanya disebabkan oleh aplikasi latar belakang yang menyimpan file dalam memori. Sekiranya anda perlu memadam fail untuk tujuan keselamatan atau hanya mengosongkan ruang, tutup aplikasi yang sedang mengakses fail tersebut. Aplikasi juga perlu ditutup sebelum anda dapat menghapusnya.

1

Klik kanan atau klik-klik aplikasi aktif di dok anda yang anda percayai sedang mengakses fail tersebut. Klik "Keluar" untuk menutup aplikasi. Aplikasi aktif mempunyai penunjuk cahaya kecil di bawah ikon aplikasi.

2

Buka Finder dari dok dan cari fail yang ingin anda padamkan. Seret fail ke ikon "Sampah" di dok anda untuk menghapus fail.

3

Klik kanan ikon "Sampah" dan klik "Kosongkan Sampah" untuk menghapuskan fail secara kekal bersama dengan fail lain yang ada di Sampah.