Cara Membuat Penyata Pendapatan di Excel

Penyata pendapatan mengesan pendapatan dan perbelanjaan untuk perniagaan kecil. Sebilangan besar perniagaan kecil menggunakan sistem perakaunan tunai, jadi Excel adalah program yang bagus untuk mengesan pendapatan dan perbelanjaan anda. Sistem perakaunan asas tunai merekodkan transaksi setiap kali anda menerima atau membayar tunai. Oleh itu, setelah anda menerima atau membayar tunai, anda boleh memasukkan transaksi ke dalam Excel, yang kemudian akan mengemas kini penyata pendapatan yang anda buat. Ini berguna untuk mengesan kewangan anda dengan cepat.

1

Taip "Penyata Pendapatan" dalam sel A1 dalam hamparan Excel.

2

Taip "Penerimaan Kasar" di sel A2.

3

Taipkan selebihnya perbelanjaan anda di lajur A, berikan setiap perbelanjaan selnya sendiri.

4

Klik dua kali "Helaian 2" dan taipkan "Penerimaan Kasar." Dalam lembaran kerja penerimaan kasar, taipkan tarikh dan jumlah setiap transaksi penjualan yang anda lakukan. Setelah anda memasukkan semuanya, dalam jenis sel terbuka "= sum (" dan kemudian sorot semua sel anda dengan nombor jualan dan tekan "ENTER." Ini akan menambahkan setiap transaksi.

5

Pergi ke lembaran kerja penyata pendapatan anda dan dalam sel B2, ketik "=" dan kemudian klik pada buku kerja "Penerimaan Kasar" dan klik sel yang mempunyai penjumlahan jumlah penjualan anda. Tekan enter." Ini memindahkan jumlah penerimaan kasar anda dari satu lembaran kerja ke lembaran kerja pendapatan kasar.

6

Buat lembaran kerja untuk setiap perbelanjaan anda. Pastikan anda memasukkan tarikh dan jumlah perbelanjaan dalam lembaran kerja. Kemudian lakukan fungsi penjumlahan yang anda lakukan dengan penerimaan kasar.

7

Pautkan setiap lembaran kerja perbelanjaan ke lembaran kerja penyata pendapatan anda. Pergi ke lembaran kerja penyata pendapatan anda dan ketik B2 sel "=" dan kemudian klik pada lembaran kerja satu perbelanjaan anda dan klik sel yang mempunyai penjumlahan jumlah perbelanjaan anda. Tekan enter." Ini memindahkan jumlah perbelanjaan anda dari satu lembaran kerja ke lembaran kerja pendapatan kasar.

8

Taip "=" pada baris pertama yang tidak mempunyai perbelanjaan pada lembaran kerja penyata pendapatan anda. Klik sel B2, kemudian tekan "-" pada papan kekunci anda dan klik sel B3 dan tekan "-" sekali lagi. Terus lakukan operasi ini sehingga setiap perbelanjaan ditanggung pada penyata pendapatan anda. Tekan "ENTER" apabila selesai. Ini adalah pendapatan bersih anda.

9

Taip "Pendapatan Bersih" di sebelah nombor pendapatan bersih anda pada penyata pendapatan.