Cara Menambah Item Gaji untuk Beberapa Pekerja dalam Buku Pantas

Semasa mula-mula menetapkan gaji di QuickBooks, anda menetapkan senarai lalai pekerja yang berlaku untuk semua pekerja anda. Anda kemudian boleh menambahkan item gaji individu yang hanya berlaku untuk pekerja tertentu. Beberapa item dalam QuickBooks tidak dapat ditugaskan menggunakan default pekerja, kerana mereka memerlukan maklumat khusus yang tidak dapat automatik untuk alasan pajak atau undang-undang, seperti hiasan gaji yang memerlukan nombor kes tertentu yang diberikan oleh pengadilan. Dalam beberapa kes, seperti item Manfaat Insurans, anda mungkin dapat menyerahkan item tersebut kepada beberapa pekerja berdasarkan status pekerjaan. Tambahkan semua item lain kepada setiap pekerja melalui Pusat Pekerja.

Buat Item Gaji Individu

1

Klik menu "Daftar", dan kemudian pilih "Daftar Item Gaji."

2

Klik anak panah drop-down "Item Gaji" dan pilih "Baru."

3

Pilih "Persediaan EX," dan kemudian klik "Seterusnya."

4

Pilih item yang ingin anda konfigurasikan. Item biasa termasuk pampasan, faedah insurans, faedah persaraan, gaji percutian, serta penambahan dan potongan lain.

5

Klik "Seterusnya," dan kemudian ikuti arahan untuk memasukkan maklumat untuk jenis item yang anda pilih. Setiap item mempunyai keperluan berbeza yang mungkin berlaku untuk kumpulan orang tertentu. Contohnya, semasa menetapkan Manfaat Insurans, sertakan maklumat mengenai insurans jangka hayat tambahan atau faedah perubatan yang mungkin hanya berlaku untuk pegawai atau pemegang saham syarikat. Selalunya, pegawai atau pemegang saham mendapat potongan insurans tambahan yang biasanya tidak diberikan kepada pekerja tetap.

6

Klik "Selesai," dan kemudian berikan item gaji kepada setiap pekerja menggunakan Pusat Pekerja.

Buat Item Gaji Lalai

1

Klik "Pusat Pekerja", dan kemudian pilih "Urus Maklumat Pekerja."

2

Klik "Ubah Tetapan Lalai Pekerja."

3

Klik butang "Pajak" untuk menetapkan cukai. Pilih tab "Persekutuan", "Negeri" atau "Lain-lain", bergantung pada keperluan anda. Berikan maklumat tambahan yang diperlukan oleh item tersebut, seperti mencentang kotak "SUI" sekiranya pekerja anda dikenakan insurans pengangguran negeri.

4

Klik butang "Sakit / Percutian" untuk menetapkan waktu sakit atau percutian. Pilih Tempoh Akural untuk menentukan sama ada pekerja mendapat elaun sekaligus, dibayar pada setiap gaji atau mengikut jam. Anda juga boleh melumpuhkan item ini. Untuk semua jenis item gaji yang lain, masukkan maklumat untuk setiap bidang yang diperlukan di bahagian item gaji tertentu pada tetingkap Lalai Pekerja.

5

Klik "OK" untuk merakam item gaji anda.

Tetapkan Item di Pusat Pekerja

1

Klik "Pusat Pekerja", dan kemudian pilih tab "Pekerja".

2

Klik dua kali nama pekerja, atau klik "Pekerja Baru" dan berikan maklumat pekerja untuk menambah pekerja.

3

Klik menu lungsur "Ubah", dan kemudian klik tab "Maklumat Gaji dan Pampasan".

4

Pilih item gaji dari menu lungsur "Item" di bahagian "Penambahan, Potongan dan Sumbangan Syarikat". Masukkan jumlah pemotongan untuk setiap gaji. Sebagai alternatif, masukkan jenis item gaji yang lain dengan memilih jenis item dan memberikan maklumat yang diperlukan.