Perbezaan Antara Kadar Pulangan & Pulangan Tahunan yang Diperlukan

Pengukuran kadar pulangan - berapa banyak wang yang akan anda hasilkan sebagai peratusan kos pelaburan - sangat penting untuk menentukan sama ada akan meneruskan pelaburan. Kadar pulangan juga membolehkan anda melihat kembali dan mengkaji seberapa baik pelaburan terbayar. Pelabur dan syarikat menggunakan kadar pulangan yang diperlukan, atau RRR, untuk memilih pelaburan dan pulangan tahunan untuk menyatakan hasil pelaburan. Kedua-dua kadar tersebut menjelaskan kesan pengkompaunan.

RRR Untuk Projek

RRR Untuk Pelaburan

Pulangan Tahunan

Kontras