Seperti mana Penyata Kewangan

Pemilik perniagaan sering menggunakan perakaunan untuk mengukur prestasi kewangan syarikat mereka. Perakaunan bertanggungjawab untuk merekod dan melaporkan transaksi kewangan syarikat. Walaupun pemilik perniagaan boleh menggunakan pelbagai laporan perakaunan dalaman untuk tujuan keputusan perniagaan, penyata kewangan biasanya merupakan hasil akhir dari proses perakaunan syarikat. Penyata kewangan melaporkan jumlah keseluruhan maklumat kewangan yang termasuk dalam lejar am syarikat.

ciri-ciri

Penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai adalah tiga penyata kewangan yang paling biasa. Pemilik perniagaan menggunakan setiap penyata untuk menganalisis pelbagai maklumat kewangan syarikat mereka. Perniagaan kecil atau dari rumah yang menggunakan kaedah perakaunan berasaskan tunai tidak akan mempunyai penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai hanya digunakan oleh syarikat yang menggunakan kaedah perakaunan akruan. Perakaunan asas tunai dengan tepat melaporkan wang tunai untuk pemilik perniagaan, menjadikan penyata aliran tunai berlebihan.

Penyata pendapatan

Penyata pendapatan adalah penyata kewangan utama bagi pemilik perniagaan kecil. Penyata pendapatan menyenaraikan semua pendapatan penjualan, kos barang yang dijual dan perbelanjaan untuk jangka masa tertentu. Sebilangan besar penyata pendapatan mewakili maklumat ini dalam format menegak. Hasil penjualan adalah pertama, kos barang dijual kedua dan perbelanjaan ketiga pada penyata kewangan. Hasil penjualan ditolak kos barang yang dijual adalah keuntungan kasar syarikat. Untung kasar ditolak perbelanjaan bulanan menjadikan pendapatan bersih sebagai nombor akhir penyata pendapatan.

Penyata imbangan

Lembaran imbangan menyenaraikan semua aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Pernyataan ini boleh berupa format menegak satu atau dua lajur. Lembaran imbangan satu lajur menyenaraikan semua aset terlebih dahulu, liabiliti kedua dan ekuiti pemilik ketiga. Lembaran imbangan dua lajur menyenaraikan aset di sebelah kiri pada lajurnya sendiri. Liabiliti pertama di lajur sebelah kanan diikuti oleh ekuiti pemilik. Neraca biasanya menyenaraikan aset dan liabiliti semasa (jangka pendek) terlebih dahulu di lajur masing-masing. Aset dan liabiliti bukan semasa (jangka panjang) berada di bahagian bawah lajurnya.

Penyata aliran tunai

Penyata aliran tunai terdiri daripada tiga bahagian: operasi, pembiayaan dan pelaburan. Setiap bahagian penyata aliran tunai menyenaraikan aliran masuk dan aliran keluar tunai dari item tertentu. Bahagian operasi merangkumi susut nilai, penyesuaian pendapatan bersih dan perubahan dalam penghutang, liabiliti, inventori dan item operasi lain. Melabur merangkumi perbelanjaan modal, pelaburan dan bahagian lain-lain. Pembiayaan merangkumi maklumat mengenai dividen, saham, pembiayaan luaran dan pelbagai bahagian. Penyata ini dalam format menegak, serupa dengan penyata kewangan yang lain.

Pertimbangan

Pemilik perniagaan yang lebih kecil atau dari rumah tidak boleh terlalu mementingkan format penyata kewangan syarikat mereka. Pemilik perniagaan harus fokus pada penyampaian laporan kewangan yang memberi mereka gambaran yang tepat mengenai kesihatan kewangan syarikat mereka. Penyata kewangan dalaman digunakan terutamanya untuk tujuan membuat keputusan. Pemilik perniagaan boleh menggunakan akauntan profesional atau firma perakaunan awam untuk menolong mereka membuat penyata kewangan formal jika perlu. Akauntan profesional juga dapat menyediakan perkhidmatan perancangan cukai untuk perniagaan kecil.