Cara Meningkatkan Integriti di Tempat Kerja

Integriti di tempat kerja sangat penting bagi pemilik perniagaan kecil. Cara syarikat anda menjalankan perniagaan dengan orang ramai dan cara pekerja anda mewakili perniagaan anda. Untuk meningkatkan integriti di tempat kerja, anda mesti mengambil tindakan khusus. Walaupun sebilangan besar pekerja jujur, semua orang boleh melakukan kesalahan, dan apa yang mereka rasakan hanyalah "kebohongan putih" dapat ditafsirkan oleh pelanggan sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

1

Buat pernyataan misi syarikat yang menekankan integriti. Biarkan pekerja anda tahu bahawa anda komited dengan integriti dengan mengeluarkan pernyataan misi syarikat yang memperincikan kedudukan anda. Pernyataan misi memberi pekerja sesuatu untuk berdiri dan dipenuhi, dan dapat membantu membimbing mereka ke arah tingkah laku yang anda harapkan dari mereka. Contoh pernyataan misi jenis ini merangkumi frasa seperti "Kami komited terhadap amalan perniagaan yang beretika dan berusaha untuk menunjukkan integriti dalam semua tindakan kami baik di tempat kerja dan dengan orang awam."

2

Menetapkan dasar yang tegas untuk menangani masalah integriti. Daripada membiarkan masalah tergelincir, kembangkan sistem untuk menangani sebarang tingkah laku yang tidak beretika atau dipersoalkan. Gunakan sistem jenis amaran untuk ini kecuali masalahnya sangat teruk. Sebagai contoh, memberi peringatan lisan terlebih dahulu, diikuti dengan amaran bertulis dan percubaan, dan akhirnya penamatan. Apabila berlaku pelanggaran integriti yang serius, seperti pencurian pekerja, atau ketidakjujuran secara terang-terangan, hukuman itu harus segera dan berat, seperti penamatan.

3

Maklumkan kepada pekerja mengenai dasar syarikat baru anda mengenai integriti. Beritahu semua pekerja secara bertulis mengenai perubahan dasar syarikat. Jadualkan perjumpaan pekerja untuk membincangkan lebih lanjut mengenai masalah ini dan jawab sebarang pertanyaan yang mungkin dialami oleh pekerja anda.

4

Beri contoh dengan mengikuti sendiri polisi. Sekiranya anda mahu syarikat dan pekerja anda beroperasi dengan penuh integriti, tunjukkan integriti dalam tindakan harian anda sendiri sebagai pemilik syarikat. Bersikap jujur, dan pastikan tindakan anda tidak tercela dalam semua urusan syarikat anda.

5

Amalkan tindakan pantas terhadap ketidakjujuran dan pelanggaran integriti. Sekiranya pekerja melihat bahawa anda tidak melaksanakan dasar syarikat baru, mereka tidak akan mempunyai alasan untuk mengikutinya. Sekiranya berlaku pelanggaran, ambil tindakan pantas mengikut dasar yang telah anda tetapkan.