Mengapa Nota dan Nota Kaki Penting dalam Perakaunan?

Catatan, juga dikenali sebagai nota kaki, penting dalam perakaunan kerana memberikan maklumat tambahan mengenai metodologi, penilaian, jangka masa dan pelbagai pengiraan lain. Penyata dan laporan kewangan menyediakan rangka kerja yang seragam untuk menilai penjualan, pendapatan bersih, aliran tunai, aset, liabiliti dan ekuiti pemegang saham. Terdapat banyak cara yang berbeza bagi akaun ini untuk ditafsirkan dan dinilai berdasarkan perniagaan dan industri. Nota memberikan penjelasan bagaimana nombor dalam penyata kewangan, atau laporan, dikira.

Catatan

Nota memberikan maklumat mengenai dasar perakaunan, penggunaan prinsip perakaunan, perubahan perakaunan, transaksi bukan monetari, nilai saksama, penggabungan perniagaan, pengiktirafan hasil, komitmen dan kemungkinan luar dari segi undang-undang dan kewangan, risiko dan ketidakpastian. Akauntan menggunakan anggaran untuk menentukan banyak jumlah ini. Anggaran ini berdasarkan andaian yang munasabah. Penyata kewangan itu sendiri dipenuhi dengan andaian. Sebahagian dari perakaunan dapat menceritakan kisah kewangan, dan nota memberikan tahap terperinci yang diperlukan untuk menyampaikan kisah penuh kepada akauntan.

Menjelaskan Perakaunan Berasaskan Akruan

Perakaunan kewangan terutama berkaitan dengan pendapatan dan kos yang sepadan dengan tempoh di mana ia berlaku, tidak menjejaki pendapatan bersih untuk tujuan cukai. Akibatnya, sering terdapat perbezaan antara penyata aliran tunai dan penyata pendapatan. Akruan adalah nama perakaunan untuk penyesuaian pendapatan atau kos ke dalam jangka masa yang lain. Penyesuaian ini dapat memanipulasi pendapatan dan sangat penting bagi penganalisis, pegawai bank dan pelabur untuk memahami sepenuhnya bagaimana penghasilan dikira, sebab itulah penjelasan sering diberikan dalam nota.

Cukai Tunai Vs. Perbelanjaan Cukai Pendapatan

Perbelanjaan cukai pendapatan adalah item baris pada penyata pendapatan. Seperti kebanyakan perakaunan, perbelanjaan cukai pendapatan hanyalah peruntukan atau anggaran berdasarkan pengiraan pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu sendiri dikira dengan mengurangkan sejumlah anggaran perbelanjaan dari pendapatan. Akibatnya, wang tunai yang sebenarnya dibayar untuk cukai mungkin berbeza dari laporan syarikat peruntukkan cukai pendapatan pada penyata pendapatan mereka. Nota kaki memberikan jalan bagi syarikat untuk mendamaikan perbezaan antara keduanya.

Juruaudit Menggunakan Nota Kaki Terlalu

Sebilangan besar syarikat mesti diaudit pada satu ketika. Terserah kepada juruaudit untuk memberikan penyataan sah mengenai penyata kewangan. Salah satu sumber yang akan digunakan oleh juruaudit adalah nota penyata kewangan. Atas sebab ini, maklumat dalam nota kaki sama pentingnya dengan maklumat yang terdapat dalam pernyataan, terutama dari perspektif peraturan. Sekiranya penyata kewangan tidak mengandungi kesalahan, tetapi terdapat kesilapan dalam nota, juruaudit harus mengeluarkan kenyataan negatif.