Bolehkah Manfaat Heatlh Orang Diakhiri di Kompleks Pekerja?

Walaupun kebanyakan negeri memberikan perlindungan untuk memastikan majikan daripada memecat pekerja sebagai pembalasan kerana mengemukakan tuntutan pampasan pekerja, kebanyakan negeri tidak menangani kelanjutan faedah setelah berlakunya ketidakhadiran yang disebabkan oleh kecacatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh kerana itu, majikan boleh memilih untuk berhenti membayar perlindungan kesihatan untuk pekerja yang sedang cuti hilang upaya. Dua program persekutuan, Akta Cuti Perubatan Keluarga dan mandat COBRA untuk meneruskan perlindungan kesihatan dapat membantu pekerja yang cedera mengekalkan perlindungan kesihatan mereka jika mereka membayar sendiri.

Penggantian Upah vs Kesinambungan Manfaat

Program pampasan pekerja di kebanyakan negeri memberikan pembayaran kecacatan kepada pekerja yang cedera untuk mengimbangi sebahagiannya dari gaji yang hilang semasa mereka tidak dapat bekerja. Bergantung pada undang-undang negeri, pihak berkuasa insurans pengangguran negeri atau syarikat insurans swasta menguruskan pembayaran ini, dan majikan tidak memberikannya. Oleh kerana faedah seperti perlindungan kesihatan sangat berbeza antara majikan, kebanyakan undang-undang negeri tidak menangani kelanjutan manfaat seperti insurans kesihatan, yang membolehkan majikan menghentikan perlindungan bagi pekerja yang tidak bekerja untuk mereka.

Cuti FMLA

Sekiranya pekerja dijangka pulih dan kembali bekerja setelah tempoh pemulihan yang singkat, dia boleh menggunakan cuti Akta Perubatan Keluarga untuk melindungi faedah insurans kesihatannya buat sementara waktu. FMLA menyediakan kepada semua pekerja yang memenuhi syarat dalam organisasi yang mempekerjakan 50 atau lebih pekerja dengan sekurang-kurangnya 12 bulan dalam pekerjaan mereka 12 minggu cuti terlindung setiap tahun. Pekerja yang cedera mesti memberitahu majikannya bahawa dia menggunakan cuti FMLA semasa berada dalam keadaan kurang upaya. Dalam tempoh ini, majikan mesti mengekalkan tahap faedah kesihatan yang sama yang dinikmati oleh pekerja semasa bekerja. Apabila kecacatan pekerja berlanjutan lebih lama daripada cuti FMLA yang ada, majikan boleh membatalkan faedah kesihatannya.

Kesinambungan Liputan Kesihatan COBRA

Pekerja yang cedera yang dijangka hilang upaya kekal atau tidak bekerja lebih lama daripada liputan FMLA yang masih ada boleh menggunakan COBRA lanjutan faedah kesihatan untuk tetap menjadi sebahagian daripada rancangan kesihatan kumpulan majikannya. Pekerja yang cedera mesti memberitahu majikannya bahawa dia menggunakan pilihannya untuk meneruskan perlindungan kesihatan atas rancangan syarikat di bawah COBRA. Pekerja mesti membayar keseluruhan kos keahlian dalam rancangan tersebut, dan majikan boleh mengenakan tambahan 2 persen untuk menampung kos pentadbiran. Majikan mesti memberikan liputan kesihatan berterusan COBRA sehingga 18 bulan.

Penamatan Retalitory

Walaupun undang-undang yang mengatur program pampasan pekerja berbeza antara negeri, kebanyakan negeri melarang majikan memecat pekerja sebagai balasan kerana mengemukakan tuntutan pampasan pekerja. Undang-undang ini hanya memberikan perlindungan kepada pekerja yang cedera dari pemberhentian untuk alasan yang berkaitan dengan tuntutan, dan majikan dapat memecat pekerja dengan alasan lain, seperti ketidakpatuhan atau prestasi yang buruk. Seorang pekerja yang dipecat mesti menunjukkan bahawa pemberhentiannya membalas dendam berikutan tuntutannya, dan tidak berkaitan dengan masalah lain, ketika meminta pemulihan atau ganti rugi.