Apa yang Terjadi pada Pendapatan Marginal Apabila Output Meningkat?

Perniagaan dari semua saiz, termasuk perniagaan kecil, dapat memperoleh manfaat dari pemahaman asas mengenai konsep ekonomi tertentu. Di luar konsep asas penawaran dan permintaan, pemilik perniagaan kecil mesti memahami konsep yang berkaitan, khususnya pendapatan marginal. Pemahaman menyeluruh tentang pendapatan marginal dapat membantu para pembuat keputusan dalam bisnis membuat keputusan yang tepat mengenai perubahan dalam produksi.

Asas Hasil Marginal

Hasil marginal adalah konsep ekonomi yang membantu menganalisis potensi faedah dan akibat yang berkaitan dengan peningkatan pengeluaran. Secara khusus, pendapatan marjinal mengukur keuntungan tambahan, atau pendapatan yang diperoleh dari menghasilkan unit produk tambahan. Ia sama dengan perubahan jumlah pendapatan dibahagikan dengan perubahan kuantiti. Oleh itu, pemilik perniagaan kecil harus memberi perhatian khusus kepada pendapatan marjinal, kerana hasilnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada intinya.

Pertandingan yang sempurna

Hanya dalam pasaran yang sangat kompetitif, pendapatan marjinal akan sama dengan harga produk di semua peringkat output. Pasaran yang sangat kompetitif tidak wujud; mereka berfungsi sebagai penanda aras bagi ahli ekonomi untuk mengukur perbezaan antara situasi ideal dan keadaan pasaran sebenar. Dalam pasaran yang sangat kompetitif, firma adalah pengambil harga, yang bermaksud syarikat boleh menjual semua yang ingin dijual dengan harga tertentu. Oleh kerana itu, penurunan harga tidak diperlukan untuk mendorong penjualan tambahan.

Perbezaan Pasaran

Jenis pasaran lain, seperti oligopoli, monopoli, dan persaingan monopoli, akan menyaksikan penurunan pendapatan marginal ketika pengeluaran meningkat. Ini kerana penurunan harga sering diperlukan untuk mendorong penjualan tambahan melebihi permintaan tradisional yang dilihat untuk produk tersebut. Penurunan harga akan mengakibatkan penurunan total pendapatan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan marjinal. Pada satu ketika, pendapatan marginal akan mendekati sifar dan bahkan boleh menjadi negatif.

Pertimbangan

Kos marginal adalah konsep penting lain untuk difahami ketika menganalisis faedah pendapatan marginal. Syarikat mesti membuat keputusan pengeluaran berdasarkan pendapatan marginal dan kos marginal. Sebaik-baiknya, keuntungan dimaksimumkan apabila pendapatan marginal sama dengan kos marginal. Pada ketika ini, firma tersebut menerima semua kemungkinan keuntungan dari pengeluaran dan mencegah keadaan yang mengakibatkan kerugian pendapatan.