Mengapa Hubungan Antara Penyata Kewangan Penting?

Syarikat menggunakan tiga jenis penyata kewangan untuk menentukan sejauh mana prestasi kewangan mereka: penyata aliran tunai, kunci kira-kira dan penyata pendapatan. Setiap penyataan ini memberikan maklumat terperinci mengenai kedudukan kewangan syarikat, yang lebih tepat apabila menggunakan semua penyata bersama-sama. Di samping itu, memeriksa penyata kewangan bersama-sama menyediakan alat untuk merancang kewangan masa depan.

Aliran Tunai berbanding Penyata Pendapatan

Penyata aliran tunai mengesan bagaimana dana masuk diedarkan dan dibelanjakan dalam syarikat. Penyata pendapatan menunjukkan berapa banyak syarikat menarik setelah pembaziran sumber dikurangkan. Hubungan antara kedua-dua dokumen ini sederhana; jika syarikat membelanjakan lebih banyak daripada yang diperolehnya, pemilik perniagaan mesti memeriksa penyata pendapatan untuk melihat apakah pendapatan adalah optimum atau dipengaruhi oleh pembaziran besar. Pengeluaran yang buruk boleh mengakibatkan pembaziran yang lebih besar daripada pendapatan, yang mempengaruhi pembiayaan yang tersedia untuk operasi.

Perbelanjaan Bulan ke Bulan

Pemilik perniagaan yang meletakkan aliran tunai dan penyata pendapatan antara satu sama lain selama satu tahun fiskal dapat menentukan bagaimana anggaran dalam syarikat mereka telah berubah. Sebagai contoh, penyata aliran tunai selama satu tahun mendedahkan berapa banyak perbelanjaan syarikat untuk perbelanjaan yang diperlukan dan barang mewah, seperti komputer baru untuk pejabat dan sewa kereta untuk pengurus. Hubungan antara penyata aliran tunai adalah penting kerana ia menunjukkan bagaimana syarikat menguruskan dana yang ada.

Lembaran Imbangan Perbandingan

Neraca perbandingan menunjukkan nilai syarikat selama beberapa tahun. Nilai keseluruhan dikira dengan menambahkan semua aset dan liabiliti untuk mendapatkan satu nilai bersih yang besar. Liabiliti mesti dikurangkan dari aset yang dimiliki untuk nilai keseluruhan. Dana operasi yang dinyatakan pada penyata aliran tunai dan penyata pendapatan dengan serta-merta boleh mempengaruhi jumlah nilai kerana keuntungan dari operasi dikategorikan sebagai aset tunai.

Unjuran Masa Depan

Neraca, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai semuanya berperanan ketika mengunjurkan kedudukan kewangan syarikat dalam tempoh fiskal berikutnya. Neraca yang menunjukkan nilai bersih negatif memberikan pengurus matlamat untuk meningkatkan nilai bersih dengan melunaskan liabiliti atau membeli aset. Penyata aliran tunai digunakan untuk menentukan di mana pemotongan anggaran harus dilakukan untuk menyisihkan dana untuk membeli aset untuk tujuan nilai bersih. Penyata pendapatan menunjukkan berapa banyak pendapatan syarikat setiap bulan, yang berperanan dalam pengurusan perbelanjaan dan anggaran.