Templat untuk Cara Menulis Kontrak Pelaburan

Perniagaan milik persendirian yang bermaksud menjual saham kepada pelabur swasta diwajibkan oleh undang-undang untuk mempunyai kontrak pelaburan yang mengikat secara sah sebelum penjualan tersebut dapat dianggap lengkap. Kontrak tersebut, juga dikenali sebagai langganan korporat atau perjanjian saham, menggariskan syarat penjualan dan berfungsi untuk melindungi perniagaan dan pelabur. Walaupun setiap kontrak pelaburan mesti mengandungi maklumat khusus tertentu, tidak ada syarat mengenai struktur dan format kontrak pelaburan. Pemilik perniagaan sebaliknya bebas menggunakan atau mengubah templat kontrak yang tersedia atau membuat templat khusus dari awal.

Asas Kontrak Pelaburan

Dari segi perniagaan, kontrak pelaburan adalah janji untuk menjual sejumlah saham saham syarikat dengan harga tertentu kepada pelabur swasta. Klausa khusus dalam kontrak diperlukan untuk memastikan penjualan mematuhi peraturan persekutuan dan negeri dan untuk memastikan perniagaan mempunyai hak untuk membatalkan tawaran menjual saham syarikat. Di pihak pelabur, kontrak adalah janji yang dibuat oleh pelabur untuk membeli saham saham syarikat pada harga yang dipersetujui. Klausa kontrak khusus diperlukan untuk memastikan pelabur layak secara sah untuk membeli saham syarikat swasta dan untuk melindungi perniagaan dari aktiviti pelabur yang tidak beretika yang berpotensi, termasuk membuat maklumat syarikat swasta menjadi umum atau berusaha untuk menarik pelanggan dari perniagaan.

Pilihan Templat Kontrak

Banyak pemilik perniagaan mendapati menggunakan atau menyesuaikan templat kontrak pelaburan yang ada lebih baik daripada mencipta sendiri. Templat kontrak, yang pada dasarnya merupakan contoh kontrak yang mengandungi semua klausa yang diperlukan, boleh dibeli atau dimuat turun - selalunya tanpa kos - dari pelbagai laman web. Contohnya, laman web untuk RocketLawyer, "Inc." dan "Usahawan" semuanya menyediakan templat percuma yang boleh dimuat turun dan digunakan sebagai panduan untuk membuat templat kontrak pelaburan yang disesuaikan.

Penyesuaian Templat Kontrak Pelaburan

Ulasan menyeluruh templat kontrak pelaburan yang ada diperlukan untuk mengenal pasti bidang yang memerlukan penyesuaian. Maklumat standard penting merangkumi jumlah saham yang ditawarkan, harga setiap saham dan bahagian jaminan dan perwakilan yang mengesahkan pelabur layak untuk membeli saham syarikat swasta. Penyertaan penting lain adalah klausa ganti rugi yang menghendaki pelabur membayar balik perniagaan tersebut untuk penalti kewangan yang mungkin dihadapi oleh perniagaan sekiranya pelabur yang tidak memenuhi syarat menyalahtafsirkan dirinya. Juga penting adalah perjanjian yang ketat, seperti klausa kerahsiaan, perjanjian yang tidak lengkap dan klausa yang melarang pelabur meminta pelanggan yang ada atau menyebabkan kerosakan pada nama atau reputasi perniagaan.

Pertimbangan Undang-Undang

Buat draf pertama dan minta disemak oleh pengacara sebelum membuat draf akhir. Konsekuensi dari perjanjian yang tidak lengkap atau tidak benar dapat merugikan perniagaan, terutama jika bisnis menjual saham kepada pelabur yang tidak memenuhi definisi pelabur yang memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan D Kod Peraturan-Peraturan Persekutuan. Walaupun perniagaan milik persendirian yang mematuhi Peraturan D tidak diwajibkan untuk mendaftar atau mengajukan laporan tahunan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS sebagaimana syarikat awam, perniagaan yang didapati tidak patuh mungkin kehilangan pengecualian pelaporan mereka.