Kepentingan Pentadbiran Kontrak

Pentadbiran kontrak adalah proses menguruskan perjanjian undang-undang yang dibentuk oleh perniagaan dengan vendor, pekerja dan pihak ketiga yang lain. Walaupun kontrak ini cenderung dalam bentuk bertulis, kontrak tersebut dapat wujud secara lisan atau dengan pengakuan bersama antara perniagaan dan pihak lain. Mengendalikan kontrak adalah penting bagi perniagaan kecil, kerana kontrak membentuk banyak hubungan perniagaan. Kesalahan pengurusan boleh mengakibatkan kerosakan hubungan ini dan proses undang-undang yang mahal.

Hubungan Pemangku Kepentingan

Pentadbiran kontrak yang betul sangat penting untuk hubungan perniagaan anda dengan mana-mana orang atau organisasi, dalaman atau luaran, dengan mana anda membuat perjanjian undang-undang. Menggaji pekerja, misalnya, merupakan kontrak, kerana anda bersetuju untuk membayar pekerja tersebut dengan upah tertentu sebagai ganti buruhnya. Begitu juga, menjual barang atau perkhidmatan kepada pelanggan merupakan perjanjian kontrak, kerana pelanggan bersetuju untuk membayar harga yang ditetapkan kepada anda sebagai ganti produk tersebut. Sekiranya salah satu pihak dalam kontrak tidak menjalankan tugasnya, pihak lain berhak menuntut kerana melanggar kontrak. Oleh itu, sebahagian besar pentadbiran kontrak memastikan perniagaan anda melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan.

Menjaga Kedudukan Anda

Bahagian penting dalam pentadbiran kontrak adalah memastikan pihak lain melakukan apa yang dia setuju untuk lakukan. Contohnya, jika anda mengupah kontraktor untuk membekalkan peralatan anda, kontraktor mesti melaksanakan kerja tersebut dengan cara yang ditentukan dalam perjanjian anda. Menyimpan catatan yang betul tentang apa yang telah dibincangkan, serta membuat kontrak rasmi untuk kedua-dua pihak menandatangani, membantu menghilangkan kekeliruan dan dapat melindungi kedudukan perniagaan anda sekiranya pihak lain mengingkari kewajibannya. Mengendalikan kontrak bermaksud memastikan semua pihak menukar wang pada tarikh akhir yang dipersetujui bersama. Ini membantu belanjawan perniagaan anda dengan betul dan memberi anda idea tentang kapan kerja akan disiapkan.

Menyelesaikan Konflik

Tidak ada perniagaan yang ingin terlibat dalam proses pengadilan, yang sangat mahal dan membebankan, tetapi kadang-kadang menguruskan kontrak memerlukan anda melibatkan undang-undang. Sekiranya pihak lain tidak menepati janjinya dan usaha anda untuk berkomunikasi mengenai masalah itu tidak berhasil, anda mungkin perlu mengambil tindakan undang-undang terhadapnya. Pentadbiran kontrak akan menjadi penting di sini, dan catatan komunikasi anda dengan pihak lain yang tepat dapat membuat atau melepaskan peluang anda di mahkamah. Rekod perlu menunjukkan bahawa anda telah memberi peluang kepada pihak lain untuk memperbaiki keadaan dan bahawa anda telah melakukan tugas anda untuk memastikan semua tanggungjawab perniagaan anda dipenuhi.

Menjaga Tempat Kerja yang Bahagia

Komponen akhir pentadbiran kontrak melibatkan pengurusan pekerja. Kontrak yang anda buat dengan pekerja boleh memberi kesan besar kepada persekitaran kerja dan budaya korporat. Dalam perniagaan yang lebih kecil, atasan dan pekerja sering bekerja rapat, dan dapat diakses oleh pekerja dapat mengelakkan komunikasi dan masalah lain. Pekerja anda harus merasa selesa untuk merundingkan syarat kontrak mereka dengan anda pada waktu yang ditentukan.