1099 Asas Akrual vs Tunai

Asas tunai dan perakaunan akrual atau asas adalah dua jenis kaedah perakaunan yang digunakan untuk mengesan pendapatan dan perbelanjaan untuk tujuan penganggaran dan cukai pendapatan. Jenis kaedah perakaunan yang anda pilih akan mempengaruhi apabila anda menuntut potongan dan melaporkan cukai pendapatan anda. Menurut Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, pembayar cukai dapat memilih jenis perakaunan yang mereka sukai selagi mereka tidak menjual barang dagangan atau membawa inventori.

Gambaran keseluruhan

Sebilangan besar individu dan perniagaan menggunakan kaedah tunai atau perakaunan asas tunai. Pembayar cukai asas tunai melaporkan pendapatan mereka apabila mereka menerima pembayaran atau pampasan untuk perkhidmatan atau barang mereka. Walau bagaimanapun, pembayar cukai asas akrual melaporkan pendapatan mereka ketika mereka menghantar barang atau melakukan perkhidmatan mereka, tidak kira bila mereka menerima pembayaran atau pampasan untuk perkhidmatan atau barang mereka.

Keperluan Perniagaan

Sebilangan besar syarikat kecil dan pemilik tunggal menggunakan asas perakaunan tunai untuk mencatat keuntungan dan perbelanjaan mereka. Syarikat yang lebih besar yang menghasilkan sejumlah besar penjualan biasanya menggunakan kaedah perakaunan akruan untuk merekod urus niaga mereka. Oleh kerana kaedah perakaunan akrual memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai keuntungan sebenar syarikat, syarikat yang lebih besar dengan keperluan gaji pekerja dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aliran pendapatan mereka.

Kaedah Akruan

Pembayar cukai yang menggunakan kaedah perakaunan akruan diminta untuk menyimpan rekod perniagaan atau perorangan mereka dengan sempurna kerana mereka tidak selalu boleh bergantung pada invois atau penerimaan untuk menentukan kapan mereka memberikan perkhidmatan mereka atau menghantar barang mereka. Contohnya, jika anda menggunakan kaedah perakaunan akruan dan menghantar barang anda pada bulan Februari tetapi tidak menerima pembayaran sehingga bulan Jun, anda mesti melaporkan pendapatan anda pada bulan Februari. Namun, jika anda menggunakan kaedah perakaunan tunai, anda boleh melaporkan pendapatan anda pada bulan Jun dan bergantung pada resit anda yang menunjukkan pembayaran untuk mencatat pendapatan anda.

Perniagaan Inventori dan Runcit

Perniagaan runcit mesti menggunakan kaedah perakaunan akruan. Perniagaan lain mungkin menggunakan kaedah tunai, kaedah akruan atau gabungan kedua-duanya. Walau bagaimanapun, pemilik perniagaan yang membuat inventori barang mereka untuk tujuan cukai pendapatan mesti menggunakan kaedah perakaunan akruan. Mereka mungkin menggunakan asas tunai untuk item bukan inventori, termasuk perkhidmatan.

Penerimaan Konsisten dan Konstruktif

Undang-undang cukai persekutuan menghendaki pembayar cukai individu atau bukan perniagaan menggunakan satu kaedah perakaunan secara konsisten sepanjang tahun cukai. Oleh itu, jika anda memulakan tahun pajak menggunakan kaedah tunai untuk melaporkan pendapatan anda, anda mesti menggunakan asas perakaunan tunai untuk mengurangkan perbelanjaan anda. Begitu juga, jika anda menggunakan kaedah akruan pada awal tahun pajak, anda mesti terus menggunakan kaedah akruan selama tahun pajak. Selain itu, anda tidak boleh menangguhkan atau menangguhkan pendapatan atau penerimaan wang tunai atau bentuk pampasan lain untuk mengelakkan pembayaran cukai pendapatan pada tahun-tahun tertentu. Di bawah doktrin cukai persekutuan mengenai penerimaan yang membina, IRS menganggap anda telah memperoleh pendapatan apabila anda mempunyai kemampuan kewangan untuk menerimanya, walaupun anda menangguhkan pengambilannya.