Kepentingan KPI

Banyak organisasi mengukur KPI, atau petunjuk prestasi utama. Bagi sebilangan organisasi, proses mengukur data berfungsi sebagai latihan sia-sia - mengukurnya tanpa menggunakannya untuk mencapai tujuan strategik. Apabila digunakan dengan betul, KPI menjadi bahagian penting dalam strategi syarikat. Bagi pemilik perniagaan kecil, mengukur KPI yang tepat dan membuat item yang dapat ditindaklanjuti dari data dapat meningkatkan syarikat di atas persaingan.

Pengukuran Matlamat

Sebilangan besar perniagaan menetapkan matlamat strategik yang ingin mereka capai. Salah satu cara untuk mengukur kemajuan organisasi ke arah mencapai matlamat ini adalah dengan menggunakan petunjuk prestasi utama. Sebagai contoh, syarikat mempunyai tujuan untuk mengurangkan kecacatan pada barisan pengeluarannya dari 5 peratus menjadi 1 peratus. Untuk mengetahui sama ada ia mencapai matlamatnya, syarikat menetapkan KPI yang disebut kadar kecacatan. KPI kadar kecacatan mengukur bilangan kecacatan yang dihasilkan sebelum dan selepas melaksanakan sebarang proses penambahbaikan. Tanpa melaksanakan KPI, syarikat tidak akan mempunyai data yang tepat untuk mengetahui apakah ia telah mencapai tujuannya.

Maklumat penting

KPI memberikan gambaran segera mengenai keseluruhan prestasi perniagaan mereka kepada pemilik perniagaan kecil. Dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif sekarang, menjadi sangat penting bagi pemiliknya untuk memiliki data masa nyata mengenai kesihatan perniagaannya. Pemilik perniagaan kecil harus mengukur dan mengesan petunjuk prestasi utama yang sangat penting untuk kejayaan organisasinya. KPI penting ini memberikan maklumat penting dalam membuat keputusan.

Pendidikan

Tindakan mengukur KPI mendorong suasana pembelajaran dalam organisasi. Menurut Root Cause, data yang dihasilkan dari mengukur petunjuk prestasi utama mendorong perbualan kritikal. Perbualan kritikal ini antara personel organisasi biasanya merangkumi apa yang KPI mengukur, jika KPI adalah pengukuran yang berkesan dan pencapaian tujuan tertentu yang terikat dengan KPI. Perbincangan ini mendidik semua kakitangan yang terlibat.

Kesinambungan

Oleh kerana KPI mempromosikan matlamat strategik jangka panjang, menjadi penting untuk memastikan pengukuran tetap konsisten dari masa ke masa. Walaupun syarikat dapat mengubah tujuannya, pengukuran KPI harus tetap konsisten. Atas sebab ini, KPI menjadi strategik terhadap rancangan dan visi syarikat.

Pertimbangan

KPI mempunyai tahap kepentingan tertentu dalam organisasi, tetapi hanya jika KPI mengarah ke langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, syarikat yang menetapkan KPI untuk meningkatkan pengekalan pelanggan tidak berpeluang mencapai matlamat ini. Matlamat tidak mempunyai komponen yang dapat diukur yang menghasilkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Sekiranya syarikat merevisi KPI untuk meningkatkan pengekalan pelanggan sebanyak 10 peratus, kini syarikat itu mempunyai tujuan yang dapat diukur dan dapat diukur. Syarikat mesti menukar data yang diukur dan diukur menjadi item yang dapat ditindaklanjuti untuk memenuhi tujuannya.