Kelemahan Gaya Pengurusan Partisipatif

Dengan gaya kepemimpinan partisipatif, anda melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan untuk tindakan, jalan atau proses tertentu, sambil mengekalkan wewenang membuat keputusan utama untuk diri sendiri. Gaya ini berkesan untuk melibatkan pekerja lain, tetapi ia mempunyai beberapa kelemahan dalam situasi tertentu, seperti halnya semua pendekatan kepemimpinan.

Proses Sengaja

Kelemahan utama untuk melibatkan orang lain dalam pembuatan keputusan adalah biasanya memperlahankan proses membuat keputusan dan mengambil tindakan. Sekiranya anda perlu membuat keputusan segera untuk memenuhi tarikh akhir atau memanfaatkan peluang, pengurusan partisipatif mungkin tidak akan berjaya. Biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk mengundang dan membincangkan pelbagai pendapat daripada sekadar membuat keputusan autokratik dan menyampaikannya kepada orang lain.

Kepakaran yang dicairkan

Pendekatan demokratik juga dapat mencairkan kualiti kepakaran yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Sekiranya anda mempunyai kemampuan dan kepakaran perancangan strategik terbaik dalam perniagaan kecil anda, mengambil input daripada pekerja yang kurang berpengalaman dapat mencairkan kualiti perspektif. Dalam pemasaran, pengurus pemasaran yang memungkinkan penyelaras dan pakar peringkat awal untuk memiliki suara yang kuat dalam keputusan strategi utama dapat menghilangkan kekuatan pengalaman dan kemampuannya sendiri.

Potensi Konflik

Bila-bila masa anda mempunyai banyak masalah atau peluang perbincangan, anda juga menghadapi risiko konflik timbul. Perkara ini benar terutamanya jika anda mempunyai pekerja yang sangat berpandangan. Penggunaan pengurusan partisipatif secara berterusan berpotensi menimbulkan perpecahan peribadi di kalangan ahli pasukan. Sekiranya pekerja merasakan bahawa orang lain sengaja mengabaikan atau menyekat pendapat mereka, mereka mungkin mengambilnya secara peribadi dan mengelakkan berinteraksi dengan mereka.

Kekuatan Partisipatif

Kunci kejayaan dalam menerapkan kepemimpinan partisipatif adalah mengetahui kapan ia paling berkesan. Semasa membuat keputusan di mana anda mempunyai masa untuk menganalisis semua perspektif, selalunya bermanfaat untuk mendengar fikiran atau idea yang berbeza. Dalam beberapa kes, mendengar perspektif pekerja menyebabkan pemimpin berubah fikiran. Anda boleh mengelakkan kesalahan besar atau memberi kesan negatif terhadap semangat pekerja dengan penggunaan kepemimpinan partisipatif yang tepat pada masanya.