Pengedar vs Pemilik Persendirian

Membeli kereta adalah usaha penting. Ia memerlukan penyelidikan dan membuat model, menjamin kewangan untuk membayarnya dan harga barang yang tidak dapat dielakkan. Pembeli mempunyai pilihan untuk membeli kenderaan dari wakil penjual atau melalui penjualan peribadi. Kedua-dua pilihan mempunyai kebaikan dan keburukan yang harus dipertimbangkan sebelum anda memulakan pengembaraan membeli kereta.

Harga

Harga kenderaan selalu dikenakan rundingan. Pemilik persendirian mungkin lebih bersedia menurunkan harga, terutama jika anda menawarkan untuk membayar tunai di muka. Pengedar juga akan merundingkan harga dengan anda tetapi mungkin tidak akan turun sama seperti pemilik persendirian. Pengedar mesti menimbang berapa banyak wang yang telah dimasukkan ke dalam kereta dan berapa banyak keuntungan yang perlu dihasilkannya. Sebuah kereta yang telah diperakui atau dilengkapi dengan jaminan boleh mendapat harga yang lebih tinggi.

Perlindungan

Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan mengenakan syarat pada pengedar kenderaan yang dirancang untuk melindungi pengguna. Pengedar mesti menunjukkan panduan pembeli yang menyatakan sama ada kereta itu dilengkapi dengan jaminan atau dijual sebagaimana mestinya. Sekiranya jaminan ada, panduan pembeli mesti menunjukkan berapa peratus pembaikan yang akan dilakukan oleh pengedar. Pembelian kereta melalui penjualan peribadi dilakukan tanpa jaminan. Tanggung jawab jatuh pada pembeli untuk meminta kereta memeriksa kerosakan mekanikal sebelum pembelian. Setelah urus niaga selesai, penjual melepaskan tanggungjawab dan tidak ada undang-undang perdagangan yang melindungi pembeli sekiranya kereta berubah menjadi lemon.

Pembiayaan

Apabila anda membeli kereta dari pihak swasta, anda perlu mendapatkan pembiayaan sendiri. Anda mempunyai pilihan untuk membayar tunai di muka atau mengambil pinjaman di bank, syarikat kredit atau institusi pinjaman lain. Seorang peniaga boleh menguruskan pembiayaan untuk anda dan akan menyediakan semua dokumen untuk ditandatangani. Hubungi bank peribadi anda untuk mengetahui sama ada kadar faedahnya kompetitif. Penjual memperoleh keuntungan kerana menjual jaminan yang diperpanjang, kontrak perkhidmatan dan aksesori. Jurujual boleh cuba menjual barang tambahan ini dengan memasukkannya ke dalam pinjaman anda. Ketahui jumlah kos apa yang anda beli dan tentukan apakah itu barang yang anda benar-benar perlukan.

Petua

Sama ada pembelian kereta anda dari pengedar atau pemilik persendirian, lakukan beberapa pemeriksaan untuk melindungi diri anda. Bawa kereta ke mekanik yang dipercayai untuk diperiksa. Minta melihat rekod perkhidmatan kenderaan. Uji memandu kereta dalam pelbagai keadaan. Perhatikan pendaftaran kereta dengan teliti dan pastikan semua maklumat sesuai dengan kenderaan seperti nombor, model dan nombor pengenalan kenderaan. Pastikan jarak tempuh yang dicatatkan pada kertas kerja sepadan dengan odometer. Sekiranya nombor di odometer kelihatan tidak sejajar, ada kemungkinan ia digulung kembali. Pastikan orang yang menjual kenderaan adalah pemilik berdaftar. Minta semua set kunci.