Cara Memfailkan Panjangan Cukai Perniagaan

Kadang kala perniagaan anda boleh mengalami masalah atau kelewatan dan anda tidak dapat mengemukakan penyata cukai perniagaan anda sebelum tarikh akhir 15 April. Untuk mengelakkan hukuman kerana gagal memfailkan, anda harus memfailkan peluasan untuk penyata cukai perniagaan anda. Bergantung pada jenis pengembalian perniagaan yang anda failkan, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri memberikan lanjutan lima atau enam bulan automatik selagi anda menghantar borang yang sesuai.

1

Dapatkan Borang 7004 dari laman web IRS (Lihat Rujukan).

2

Masukkan nama perniagaan, alamat dan nombor pengenalan cukai di bahagian atas Borang 7004.

3

Masukkan kod untuk jenis pengembalian perniagaan yang anda failkan di Bahagian I atau Bahagian II Borang 7004. Contohnya, jika perniagaan anda memfailkan syarikat S, masukkan kod "25" di Bahagian II untuk menunjukkan bahawa anda mengemukakan Borang 1120S untuk anda pulangan perniagaan.

4

Pilih kotak di Baris 2 jika perniagaan anda adalah syarikat asing yang tidak mempunyai lokasi perniagaan di Amerika Syarikat.

5

Pilih kotak di Baris 3 jika perniagaan anda adalah syarikat induk kumpulan yang akan memfailkan pulangan gabungan. Lampirkan sokongan yang diperlukan seperti yang ditunjukkan pada Borang 7004 jika anda memilih pilihan ini.

6

Pilih kotak di Baris 4 jika perniagaan anda memenuhi syarat untuk perpanjangan pembayaran cukai di bawah Peraturan seksyen 1.6081-5.

7

Masukkan tahun kalendar atau tahun fiskal di mana anda meminta peluasan di Baris 5a. Sekiranya penyata akan mengandungi data perakaunan kurang dari 12 bulan semasa diajukan, pilih alasan yang sesuai dalam Baris 5b.

8

Masukkan anggaran anggaran perniagaan anda sepanjang tahun di Baris 6. Anda boleh menggunakan penyata kewangan awal untuk perniagaan dan jadual kadar cukai tahun semasa untuk mengira anggaran.

9

Masukkan jumlah anggaran pembayaran cukai yang telah anda buat sepanjang tahun di Baris 7.

10

Kurangkan anggaran pembayaran cukai yang dibuat dari jumlah anggaran cukai yang perlu dibayar dan masukkan perbezaan pada Baris 8. (

11

Lakukan anggaran pembayaran cukai untuk anggaran baki yang perlu dibayar pada Baris 8.

12

Borang Fail 7004 selewat-lewatnya pada 15 April. Lengkapkan dan masukkan penyata perniagaan anda sebelum tarikh lanjutan yang dibenarkan.