Peranan Perakaunan dalam Persekitaran Perniagaan Moden

Perakaunan membantu organisasi mencapai tujuan dan objektifnya dengan mengumpulkan, mengatur dan menyampaikan maklumat mengenai aktivitinya. Oleh itu, ia tidak terpisahkan dengan persekitaran perniagaan moden. Selain perakaunan itu sendiri, peranan akauntan individu atau akauntan dalam organisasi moden sama pentingnya kerana orang ini, atau jabatan, bekerja dalam dua disiplin perakaunan yang berbeza: perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Mengetahui apa yang ditawarkan oleh kedua-dua bidang perakaunan yang berbeza ini akan menjelaskan dan menjelaskan peranan perakaunan di zaman moden ini.

Adakah Perniagaan Perakaunan?

Perakaunan bukan perniagaan sendiri, melainkan anda bercakap mengenai syarikat perakaunan besar atau kecil. Perakaunan adalah salah satu pekerjaan yang lebih lama dalam sejarah _, _ kerana ia berasal dari beberapa dokumen bertulis yang paling tua, yang merupakan catatan perdagangan dari Mesopotamia. Sistem ini dirancang untuk merekod dan meringkaskan urus niaga perniagaan dan kewangan, dan kemudian untuk menganalisis, mengesahkan dan melaporkan hasilnya. Ini termasuk mendokumentasikan transaksi perdagangan - dan juga mendokumentasikan hampir semua aspek perniagaan apa pun - kecil atau besar.

Dengan kata lain, perakaunan adalah nadi perniagaan. Semua jenis perniagaan mempunyai maklumat asas yang dicatat untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Perakaunan adalah cara untuk menyampaikan kesihatan kewangan perniagaan atau organisasi kepada mana-mana pihak yang berminat, dan juga merupakan kaedah untuk menilai aset, liabiliti dan aliran tunai - atau masa depan entiti untuk semua pelabur semasa dan masa depan. Oleh itu, walaupun perakaunan bukan perniagaan, ia merupakan bahagian penting dalam persekitaran perniagaan kontemporari. Peranan perakaunan dalam ekonomi semasa adalah penting, begitu juga peranan perakaunan pengurusan dalam perniagaan moden.

Siapa Pemangku Kepentingan Dalaman Syarikat?

Secara definisi, pihak berkepentingan dalaman syarikat adalah individu dan pihak yang menjadi sebahagian daripada organisasi. Pemangku kepentingan dalaman syarikat merangkumi:

 • Pekerja : Ini adalah kumpulan orang yang bekerja untuk syarikat dengan gaji.
 • Pemilik : Individu atau sekumpulan orang ini memiliki syarikat; mereka merangkumi rakan kongsi, pemegang saham, dan sebagainya.
 • Lembaga Pengarah : Kumpulan ini mentadbir syarikat; secara amnya, dewan dipilih oleh ahli syarikat pada mesyuarat agung tahunan.
 • Pengurus : Pekerja ini menguruskan seluruh jabatan.
 • Pelabur : Kumpulan ini melaburkan wang mereka di syarikat.

Pemangku kepentingan dalaman adalah semua entiti dalam perniagaan, seperti pekerja yang ingin mendapatkan wang dari syarikat untuk pekerjaan mereka (dan tentu saja tetap bekerja). Pemilik, yang juga pemangku kepentingan dalaman, berminat memaksimumkan keuntungan yang dihasilkan perniagaan, sedangkan pelabur ingin memperoleh pendapatan dari pelaburan mereka. Pemangku kepentingan dalaman dibezakan dari pihak berkepentingan luaran , yang merupakan entitas yang bukan dalam perniagaan itu sendiri tetapi mereka yang peduli atau dipengaruhi oleh prestasi perniagaan, pengguna, pengatur, pembekal, dan pelabur.

Perhatikan bahawa contoh terakhir pihak berkepentingan luaran - pelabur - juga merupakan contoh pihak berkepentingan dalaman. Pelabur boleh menjadi pemegang kepentingan yang berada di luar syarikat dan yang melaburkan dana mereka dalam perniagaan, seperti pemegang saham, tetapi mereka juga boleh menjadi sebahagian daripada syarikat dan juga menjadi pelabur dalam syarikat , seperti pemegang saham, rakan kongsi, atau pemegang saham ( yang juga boleh menjadi pemegang kepentingan dalaman atau luaran).

Apa Peranan Perakaunan Pengurusan?

Peranan pengurusan perakaunan dalam perniagaan moden, yang juga dikenal sebagai perakaunan pengurusan, melibatkan penyediaan maklumat perakaunan kepada pengurus dalam perniagaan, dan memungkinkan pengurus ini untuk mengurus, membuat keputusan dan melaksanakan fungsi kawalan. Ia dibezakan dari perakaunan kos, yang bertujuan untuk mencatat kos yang dikeluarkan dalam perniagaan, dan perakaunan kewangan , yang berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan untuk pembuat keputusan, serta pihak berkepentingan dalaman dan luaran, seperti pemegang saham, pembekal, pemiutang dan bank, pekerja, agensi kerajaan dan pelanggan.

Di samping itu, peranan perakaunan pengurusan dalam perniagaan moden juga melibatkan penyediaan maklumat yang menyokong pengurusan strategi, prestasi, dan risiko, seperti berikut:

 1. Pengurusan strategik : Akauntan pengurusan adalah rakan strategik dalam organisasi.
 2. Pengurusan prestasi: Akauntan pengurusan adalah rakan kongsi dalam mengembangkan amalan membuat keputusan perniagaan dan mengurus prestasi organisasi.
 3. Pengurusan risiko: Akauntan pengurusan menyumbang kepada kerangka kerja dan praktik untuk mengenal pasti, mengukur, mengurus dan melaporkan risiko terhadap pencapaian objektif perniagaan.

Perakaunan pengurusan menekankan masa depan dan, seperti yang dinyatakan, bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku pengurus dan pekerja dalam mencapai matlamat perniagaan. Perakaunan pengurusan tidak dibatasi oleh prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP ) atau piawaian pelaporan kewangan antarabangsa (IFRS) , seperti perakaunan kos dan perakaunan kewangan.

Bagaimana Perakaunan Pengurusan Menambah Nilai pada Organisasi

Menurut Profesor John Hassell dari Kelly School of Business Indiana University, perakaunan pengurusan menambah nilai kepada organisasi dengan:

 1. Memberi maklumat kepada pengurus , seperti kos produk, anggaran dan aliran tunai. Maklumat tersebut merangkumi data kewangan dan bukan kewangan yang membantu pengurus merancang strategi dan membuat keputusan.
 2. Membantu mengarahkan dan mengawal , termasuk menganalisis dan membandingkan prestasi sebenar dengan rancangan yang dianggarkan dan mengarahkan perhatian untuk menyoroti bidang yang berjaya atau bermasalah.

 3. Memotivasi pengurus untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengkomunikasikan rancangan, memberikan ukuran seberapa baik rancangan itu dicapai, dan mendorong penjelasan mengenai penyimpangan dari rancangan.

 4. Mengukur prestasi bukan sahaja untuk seluruh organisasi, seperti dalam perakaunan kewangan, tetapi juga untuk banyak sub-unit, seperti bahagian, jabatan dan juga pengurus.
 5. Menilai kedudukan kompetitif organisasi dalam persekitaran perniagaan yang berubah dengan pesat, serta melihat sejauh mana prestasi syarikat secara dalaman, di mata pelanggannya, dari sudut inovasi dan peningkatan berterusan, dan dari segi kewangan.

Semakin banyak, perakaunan manajerial digunakan di seluruh organisasi perniagaan moden melalui pasukan pengurusan rentas fungsi, serta dengan eksekutif dan pegawai atasan dari pelbagai bidang fungsional, termasuk pemasaran, pengeluaran, kejuruteraan dan operasi.

Peranan Perakaunan Kewangan di Zaman Moden

Walaupun perakaunan pengurusan sangat penting bagi dunia perniagaan moden, perakaunan kewangan juga mempunyai peranan penting, terutama untuk perniagaan kecil. Pemilik perniagaan kecil menggunakan perakaunan kewangan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak luar melalui penyata kewangan, yang merupakan hasil akhir dari merekod transaksi perakaunan kewangan.

Pengguna luaran akan memeriksa penyata kewangan dan kemudian akan membandingkan hasilnya dengan jangkaan mereka sendiri, membentuk penilaian syarikat. Seperti yang dinyatakan, pengguna luaran biasa termasuk bank, pembekal dan syarikat pajakan. Secara khusus, ini adalah sebab-sebab pihak berkepentingan dalaman dan luaran mendapat manfaat dalam perakaunan dan pekerjaan yang dilakukan oleh akauntan:

Pembekal menyediakan produk dan perkhidmatan. Mereka ingin melihat kunci kira-kira syarikat yang mereka layani untuk memastikan mereka dapat dengan pantas mengharapkan pembayaran segera untuk barang mereka. Akaun memberikan gambaran terperinci ini pada buku syarikat.

Pemiutang dan bank memberikan pinjaman, pajakan dan perkhidmatan lain - dan tidak akan melakukannya kecuali mereka dapat melihat perakaunan kewangan syarikat yang boleh dipercayai. Sekali lagi, akauntan memberikan gambaran kewangan ini.

Pekerja menyediakan masa dan usaha, atau tenaga kerja, yang membuat syarikat berjalan. Sekurang-kurangnya di syarikat awam, pekerja ingin melihat angka-angka yang menunjukkan bahawa syarikat itu pada masa ini layak dan kemungkinan akan terus dapat dilaksanakan. Akauntan memberikan maklumat ini.

Pemerintah memberikan izin untuk beroperasi, serta layanan, peraturan, dan perlindungan kota. Akan ada keadaan di mana pemerintah mahu atau menuntut untuk melihat buku syarikat. Akauntan menyimpan buku-buku tersebut terkini.

Pelanggan memberikan wang tunai penting yang memastikan syarikat beroperasi. Terdapat kes di mana pelanggan dapat melihat kesihatan kewangan syarikat sekiranya syarikat awam. Di sini sekali lagi, akauntan masuk untuk memberikan maklumat tersebut.

Oleh itu, perakaunan kewangan berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan untuk pembuat keputusan dan pihak berkepentingan seperti pemegang saham, pembekal, pemiutang dan bank, pekerja, agensi kerajaan dan pelanggan. Entiti-entiti ini sangat penting bagi perniagaan dan sering perlu mengetahui kesihatan kewangan syarikat yang khusus dan terperinci, serta prospek masa depannya.

Apakah Peranan dan Tanggungjawab Akauntan?

Membincangkan peranan akauntan dalam organisasi moden memerlukan seseorang untuk menerangkan peranan perakaunan di zaman moden kerana akauntan sangat tidak terpisahkan dengan persekitaran perniagaan semasa. Sebahagiannya, peranan dan tanggungjawab akauntan merangkumi, tetapi tidak terhad kepada:

 • Memeriksa penyata bank dan mendamaikannya dengan catatan lejar umum dan memeriksa perbelanjaan yang dikemukakan oleh pekerja
 • Mengawasi pembayaran masuk dari akaun belum terima dan pembayaran keluar dari akaun yang perlu dibayar
 • Membuat laporan kewangan syarikat serta menyediakan laporan kewangan khas dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meringkaskan maklumat dan trend akaun
 • Menganalisis data yang dikumpulkan untuk menentukan keadaan kesihatan kewangan syarikat dan memahami di mana syarikat menjana dan kehilangan pendapatan
 • Menyiapkan kemasukan akaun aset, liabiliti dan modal dengan menyusun dan menganalisis maklumat akaun

 • Mendokumentasikan transaksi kewangan dengan memasukkan maklumat akaun
 • Mengesyorkan tindakan kewangan dengan menganalisis pilihan perakaunan
 • Meringkaskan status kewangan semasa dengan mengumpulkan maklumat, menyediakan kunci kira-kira, penyata untung rugi dan laporan lain
 • Mematuhi syarat undang-undang kewangan persekutuan, negeri dan tempatan dengan mempelajari undang-undang yang ada dan baru, menegakkan kepatuhan terhadap keperluan dan menasihati pihak pengurusan mengenai tindakan yang diperlukan
 • Mengekalkan keyakinan pelanggan dan melindungi operasi dengan merahsiakan maklumat kewangan

Secara sederhana, tanggungjawab dan peranan akauntan dalam organisasi moden adalah memberikan maklumat kewangan kepada pihak pengurusan dengan meneliti dan menganalisis data perakaunan dan kemudian menyediakan laporan.

Lapisan Perakaunan

Ini penting semasa menjelaskan bukan sahaja peranan perakaunan di zaman moden tetapi juga peranan akauntan dalam organisasi moden - perakaunan bukan hanya satu perkara; dalam perniagaan besar atau kecil, terdapat banyak lapisan atau jenis perakaunan. Akauntan boleh mempunyai pelbagai kepakaran, termasuk yang berikut:

 • Cukai: Setiap perniagaan mesti membayar cukai, dan setiap perniagaan ingin membayar pajak sebanyak mungkin. Akauntan dapat membantu mewujudkannya.
 • Penggajian: Perniagaan mesti membayar pekerja, tetapi yang lebih penting, perniagaan mesti membayar cukai gaji mereka, Ini termasuk: Jaminan Sosial, persaraan, pekerja, dan sebagainya. Akauntan gaji menyimpan semua bola itu bergulir.
 • Akaun yang perlu dibayar dan akaun yang belum dijelaskan : Bil yang perlu dibayar, sama ada kepada kontraktor, vendor atau pembekal dan pembayaran yang masuk, semuanya mesti diproses. Akauntan atau jabatan perakaunan melakukan pemprosesan tersebut.
 • Pembukuan: Pendapatan masuk dalam satu lajur, aliran keluar masuk yang lain -

  dan jika kedua lajur itu tidak bersambung -

  perniagaan boleh menghadapi masalah serius. Penjaga buku, bertindak sebagai akauntan, berusaha untuk menyelesaikan perbezaan tersebut, sebelum mereka menjadi masalah bagi perniagaan apa pun.

Jelas, dalam persekitaran perniagaan kontemporari, peranan akauntan sangat diperlukan. Dengan kata lain, untuk menjelaskan peranan perakaunan di zaman moden ini adalah untuk menggambarkan pelbagai dan tugas penting yang dilakukan oleh akauntan untuk perniagaan apa pun, tugas-tugas yang membantu memastikan syarikat dapat bertahan, menguntungkan, baik pada masa sekarang dan masa depan yang jauh.