Cara Menghuraikan Tiga Tahap Pengurusan

Apabila perniagaan kecil anda berkembang, anda akan mendapati keperluan pengurusan anda semakin meningkat. Sekiranya syarikat anda cukup besar, ia akan mempunyai tiga tahap pengurusan. Anda harus dapat memahami fungsi dan harapan pada setiap tahap sehingga anda dapat mengawasi kelancaran perniagaan anda. Kaji peranan tradisional dari tiga peringkat pengurusan supaya anda bersedia untuk memandu pertumbuhan syarikat anda. Sebagai pemilik perniagaan, pekerja anda akan mengharapkan anda berkelakuan seperti anda berada di tahap pengurusan tertinggi.

1

Kaji keperluan perniagaan anda, bukan kakitangan anda, untuk menentukan fungsi pengurusan kanan anda. Ini penting, kerana sebilangan pengurus anda mungkin tidak memenuhi kehendak jawatan peringkat kanan. Perniagaan anda memerlukan pengurus yang menetapkan objektif, menetapkan anggaran, menyelaras jabatan dan membuat rancangan strategik untuk perniagaan. Ini adalah tahap pengurusan kanan. Periksa orang-orang yang anda miliki sekarang, dan tentukan apakah mereka memikul tanggungjawab yang termasuk dalam tahap pengurusan ini.

2

Nilaikan keperluan pengurusan pertengahan anda. Tahap pengurus ini melaksanakan rancangan yang dibuat oleh pengurusan kanan. Orang ini menyelaraskan semua aktiviti dengan jabatannya, dan membuat laporan mengenai aktiviti tersebut kepada pengurus kanan. Pengurus pertengahan juga mengawasi pengambilan dan latihan kakitangan pengurusan rendah. Orang ini juga mesti membuat rancangan untuk subunit syarikat dan mengawasi pelaksanaan rancangan tersebut.

3

Analisis keperluan penyeliaan anda. Penyelia membentuk tahap pengurusan yang lebih rendah. Pengurus ini memberikan tugas kepada pekerja dan mengawasi kualiti kerja tersebut. Penyelia juga menangani aduan pekerja dan menyelesaikan konflik. Seorang pengurus peringkat rendah membuat laporan berkala kepada pengurusan pertengahan mengenai pengeluaran, kualiti dan pengurusan kos buruh. Perniagaan anda memerlukan tahap pengurusan ini sejak awal kerana pengurus ini mempunyai hubungan langsung dengan pekerja.

4

Kaji keperluan pengurusan anda mengikut keunikan perniagaan kecil anda. Hanya kerana syarikat besar menggunakan ketiga-tiga peringkat pengurusan dan menerangkan tahap ini dengan cara tradisional, itu tidak menunjukkan anda mesti melakukan perkara yang sama. Ambil dan latih pengurus mengikut fungsi perniagaan yang perlu anda mulakan, bukan mengikut model yang sudah ada.