Dalam Kaedah Apa MS Excel Digunakan untuk Mentafsirkan Data?

Microsoft Excel membolehkan anda menyimpan dan memanipulasi data untuk tujuan perniagaan atau peribadi. Alat dalam Excel memberi anda kemampuan untuk menafsirkan set data, serupa dengan jenis tafsiran yang mungkin anda harapkan ketika menggunakan pangkalan data. Tafsiran semacam itu dapat memberi gambaran mengenai prestasi perniagaan, memberitahu keputusan pengurusan dan akhirnya membantu perancangan masa depan. Tafsiran data dalam Microsoft Excel berpotensi melibatkan pelbagai aktiviti yang difasilitasi oleh ciri-ciri perisian, termasuk menyusun, memproses, menyaring dan memvisualisasikan nilai data.

Berkumpul

Tujuan utama membuat spreadsheet di Excel adalah untuk mengumpulkan data, mengumpulkan item data yang berkaitan ke satu lokasi. Excel menyimpan set data dalam sistem sel yang disusun dalam baris dan lajur. Setiap sel mengandungi satu nilai data, dengan jenis teks dan angka dapat disimpan. Tindakan asas menyusun set data dalam spreadsheet untuk pertama kalinya dapat membantu penafsiran data. Susun atur dan pemformatan lembaran kerja membolehkan pentadbir spreadsheet melihat set data mereka dalam format yang tersusun, tersusun, meningkatkan kejelasan pada data jika dibandingkan dengan format penyimpanan data bukan digital.

Memproses

Setelah spreadsheet menyimpan set data di dalam selnya, anda dapat memproses data tersebut. Sel Excel boleh mengandungi fungsi, formula dan rujukan ke sel lain yang memungkinkan anda mengumpulkan pandangan dalam kumpulan data yang ada, misalnya dengan melakukan pengiraan pada sel tersebut. Anda boleh menambahkan fungsi ke spreadsheet Excel untuk menjumlahkan pelbagai nilai, untuk melakukan pengiraan kewangan dan untuk memodelkan analisis statistik yang berpotensi kompleks. Oleh itu, fungsi Excel dapat membantu proses menafsirkan set data dengan cara yang sesuai dengan data itu sendiri dan sistem organisasi yang ada.

Penapisan

Antara muka pengguna Excel menawarkan pelbagai proses penyaringan biasa yang boleh anda laksanakan tanpa perlu memasukkan kod secara manual. Proses penyaringan seperti ini merangkumi penyortiran dan penggunaan syarat. Anda boleh menyaring data dalam jadual Excel untuk mencari rekod data dengan atribut tertentu, misalnya mencari nilai yang mengandungi rentetan teks tertentu. Penapis Excel juga dapat digunakan untuk mencari nilai dalam julat tertentu, misalnya untuk mencari catatan pelanggan yang menghabiskan lebih dari jumlah tertentu dalam spreadsheet runcit. Anda boleh mengaitkan ujian bersyarat bersama-sama untuk melakukan pertanyaan kompleks pada set data, memberikan tahap interpretasi yang biasanya diharapkan dalam sistem pangkalan data.

Menggambarkan

Excel dapat menghasilkan visualisasi terperinci set data. Anda boleh mengubah set data dalam spreadsheet menjadi carta atau grafik, dengan pelbagai jenis carta yang tersedia termasuk carta bar, sebaran dan pai. Anda boleh mengawal perincian bagaimana set data anda dilihat dalam bentuk carta, termasuk pemformatan visual. Memvisualisasikan set data dengan carta atau grafik dapat menjadi alat yang berkesan dalam memahami dan menafsirkannya. Melihat jadual nombor mungkin tidak memberikan tahap pandangan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh persembahan visual dengan serta-merta dan intuitif.