Faktor Perniagaan yang Menunjukkan Masalah Kecairan

Perniagaan kecil melabur wang dalam pelbagai jenis aset, dari bangunan dan mesin hingga ke inventori yang diperlukan untuk menyimpan stok rak. Walaupun aset khusus mungkin diperlukan untuk perniagaan melaksanakan rancangan perniagaannya, wang tunai adalah satu-satunya aset yang membayar bil. Likuiditas menerangkan betapa mudahnya aset ditukarkan menjadi tunai, dan kecairan perniagaan merujuk kepada jumlah tunai dan aset yang dimiliki syarikat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Kesukaran Membayar Bil

Sekiranya perniagaan terlambat membuat pembayaran bil atau gagal bayar pinjaman, itu adalah tanda yang jelas bahawa syarikat itu mengalami masalah kecairan. Perniagaan kecil dengan wang tunai yang mencukupi dapat memenuhi semua hutangnya dan mengelakkan pembayaran bil lewat atau terlewat. Pembayaran bil lewat mungkin dilakukan kerana kesilapan atau pengabaian manusia yang sederhana walaupun syarikat mempunyai kecairan yang mencukupi, tetapi biasanya, perniagaan berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan pembayaran bil lewat, kerana mereka dapat menghasilkan yuran dan menyukarkan syarikat untuk meminjam masa depan.

Nisbah Akaun Semasa

Nisbah kewangan adalah perbandingan data kewangan seperti pendapatan, aset dan hutang. Nisbah akaun semasa adalah nisbah kewangan biasa yang dapat menunjukkan masalah kecairan. Nisbah akaun semasa sama dengan aset semasa syarikat yang dibahagi dengan liabiliti semasa. Aset semasa merangkumi tunai dan aset lain seperti pelaburan dan inventori jangka pendek dan jangka panjang. Semakin tinggi nisbah akaun semasa, semakin besar kemungkinan syarikat mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi tanggungjawab jangka pendeknya.

Nisbah Akaun Tunai

Nisbah akaun tunai serupa dengan nisbah akaun semasa, tetapi hanya merangkumi tunai dan aset yang mudah ditukarkan kepada tunai, seperti pelaburan saham. Nisbah akaun tunai sama dengan tunai ditambah sekuriti yang boleh dipasarkan dibahagi dengan liabiliti semasa. Sekiranya nisbah tunai mendekati satu, ini bermakna syarikat hampir tidak mempunyai kecairan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Keuntungan

Setiap perniagaan perlu membuat keuntungan dalam jangka masa panjang untuk berjaya. Perniagaan kecil sering mula kehilangan wang kerana mereka membina asas pelanggan dan membina kesedaran jenama. Apabila syarikat tidak menguntungkan, syarikat akan kehilangan wang dari masa ke masa, yang mengurangkan simpanan tunai dan kecairan. Sekiranya syarikat tidak menguntungkan setelah fasa permulaan awal, ini menunjukkan bahawa syarikat itu mungkin menghadapi masalah kecairan pada masa akan datang.