Borang Cukai Apa yang Diisi oleh S Corp?

Subbab S syarikat adalah jenis struktur perniagaan khas yang memperlakukan semua pendapatan dan kerugian seolah-olah ia diserahkan kepada pemegang saham syarikat. Kaedah penyaluran pendapatan syarikat ini membolehkan pemiliknya mengelakkan berlakunya cukai berganda ke atas keuntungan syarikat.

Membentuk S Corporation

Untuk memenuhi syarat untuk mendapat faedah cukai syarikat S, perniagaan kecil mesti mengisi dan menyerahkan Borang 2553 ke Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri. Perniagaan ini tidak dibenarkan mengambil kesempatan daripada cukai lewat sehingga borang permohonan disetujui oleh IRS.

Memfailkan Pulangan Cukai

Setiap tahun penyata cukai mesti diajukan kepada IRS oleh syarikat S dan pemegang saham syarikat. Oleh kerana pemegang saham melaporkan pendapatan atau kerugian perniagaan mereka atas penyata cukai individu mereka, mereka diminta untuk mengemukakan Borang IRS 1040. Walaupun syarikat S tidak membayar cukai untuk operasinya, ia masih diminta untuk mengemukakan penyata cukai yang melaporkan keuntungannya, kerugian, kredit dan maklumat cukai lain kepada IRS pada Borang 1120S.