Bagaimana Mengurangkan Kenderaan untuk Perniagaan

Susut nilai adalah pemotongan cukai pendapatan yang membolehkan pemilik perniagaan mendapatkan kembali kos harta perniagaan sepanjang masa harta tanah digunakan untuk tujuan perniagaan. Untuk menuntut pengurangan susut nilai kenderaan, kenderaan mesti memenuhi empat syarat: anda mesti memiliki kenderaan; anda mesti menggunakan kenderaan untuk aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan; kenderaan mesti mempunyai hayat berguna yang dapat ditentukan; dan kenderaan mesti bertahan lebih dari satu tahun. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri menawarkan beberapa kaedah untuk menyusut peralatan perniagaan, tetapi kenderaan disusut nilai sebagai harta yang disenaraikan dan mesti dilaporkan pada Borang 4562.

1

Lawati laman web IRS dan dapatkan Borang 4562 dan arahan yang sesuai. Pencarian laman web adalah kaedah terpantas untuk mencari versi terkini borang ini. Masukkan nama, nama perniagaan dan nombor pengenalan anda di bahagian atas borang.

2

Masukkan alat dan model kenderaan di Lajur A Bahagian V pada Borang 4562. Jika kenderaan itu digunakan kurang dari 50 peratus untuk perniagaan, gunakan bahagian bawah Bahagian V. Jika kenderaan itu digunakan lebih dari 50 peratus untuk perniagaan, gunakan bahagian atas.

3

Masukkan tarikh kenderaan itu digunakan dalam Lajur B. Masukkan peratusan bahawa kenderaan itu digunakan untuk perniagaan di Lajur C.

4

Tentukan kos atau asas kenderaan dan masukkan jumlahnya di Lajur D. Kos atau jumlah asas merangkumi kos pembelian, cukai jualan dan sebarang peningkatan kenderaan.

5

Darabkan Lajur D dengan peratusan di Lajur C untuk menentukan asas kenderaan untuk susutnilai. Masukkan jumlah ini di Lajur E.

6

Rujuk carta Tempoh Pemulihan dalam arahan borang untuk menentukan tempoh pemulihan kenderaan dan masukkan jumlah ini di Lajur F. Pada tahun cukai 2012, carta ini terdapat dalam arahan untuk Baris 19.

7

Gunakan bahagian berlabel "Kaedah" dan "Konvensyen" pada arahan borang untuk menentukan sama ada anda akan menggunakan kaedah atau konvensyen untuk mengira potongan anda. Bahagian ini biasanya terdapat di Bahagian V, Baris 19 arahan borang. Ikuti arahan borang dan masukkan jumlahnya di Lajur G.

8

Gunakan kaedah atau konvensyen dari Lajur G untuk menentukan jumlah susutnilai anda. Rujuk arahan borang untuk kadar yang sesuai dari jadual yang sesuai. Masukkan jumlah susut nilai di Lajur H.

9

Masukkan jumlah dari Lajur H di baris berlabel "Harta Tersenarai", yang biasanya terdapat di bahagian "Ringkasan" pada Borang 4562.

10

Tambahkan semua jumlah dari susut nilai peralatan dan masukkan jumlah di baris berlabel "Jumlah." Jumlah ini adalah kredit susutnilai anda. Sekiranya anda beroperasi di bawah hak milik tunggal, masukkan jumlah susutnilai pada baris berlabel "Susutnilai" di bahagian "Perbelanjaan" untuk Jadual C. Sekiranya anda beroperasi di bawah perkongsian atau syarikat S, masukkan jumlah ini di baris berlabel "Beban Susut Nilai atau Kehabisan "di bahagian" Perbelanjaan "Jadual E.