Perbezaan antara Penyata Aliran Tunai dan Penyata Ekuiti Pemegang Saham

Syarikat mesti menyediakan dan mengeluarkan beberapa laporan kewangan setiap tahun, menurut Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS. Dua dari laporan ini adalah penyata aliran tunai dan penyata ekuiti pemegang saham, yang keduanya dimasukkan dalam laporan tahunan syarikat. Penyata kewangan ini memberi maklumat kepada pelabur untuk menolong mereka membuat keputusan pelaburan yang tepat.

Definisi

Penyata aliran tunai memberikan maklumat mengenai perubahan jumlah wang tunai yang dimiliki syarikat. Di samping itu, penyata aliran tunai mendokumentasikan jenis perubahan dalam jumlah tunai yang ada dalam tempoh pelaporan, yang biasanya satu tahun. Ekuiti pemegang saham adalah jumlah wang yang dilaburkan oleh pemilik saham syarikat. Penyata ekuiti pemegang saham mendokumentasikan kesan dividen, penjualan saham baru dan transaksi ekuiti lain terhadap jumlah ekuiti pemegang saham sepanjang tempoh pelaporan.

Penyata aliran tunai

Penyata aliran tunai merangkumi tiga bahagian. Bahagian pertama memperincikan bagaimana pendapatan bersih mempengaruhi wang tunai yang ada dan menyesuaikan angka pendapatan bersih untuk mengambil kira faktor-faktor yang mengubah jumlah tunai siap. Bahagian kedua membincangkan aktiviti pelaburan. Sebagai contoh, syarikat mungkin melabur dalam peralatan baru untuk pembuatan. Ini menghasilkan aliran keluar atau pengurangan wang tunai. Sebaliknya, menjual harta tanah seperti harta tanah akan menghasilkan peningkatan jumlah wang tunai. Akhirnya, aktiviti pembiayaan, seperti meminjam, menjual stok baru dan melunaskan hutang, mengubah tunai. Aktiviti pembiayaan dilaporkan di bahagian ketiga.

Ekuiti pemegang saham

Penyata ekuiti pemegang saham bermula dengan jumlah ekuiti pemegang saham pada awal tempoh pelaporan. Pendapatan dan dividen bersih disenaraikan, bersama dengan wang yang diperoleh daripada penjualan saham baru. Kadang kala syarikat membeli kembali saham yang diterbitkan sebelumnya, yang kemudian disenaraikan sebagai stok perbendaharaan. Penyata ekuiti pemegang saham mendokumentasikan kesan setiap item dan menyatakan ekuiti pemegang saham berakhir.

Kepentingan

Mana-mana perniagaan mesti membayar perbelanjaan dan membeli inventori dan aset lain. Penyata aliran tunai adalah penting kerana ia memberitahu pelabur berapa banyak wang yang perlu dimiliki oleh syarikat untuk menunaikan kewajibannya dan sama ada wang tunai meningkat atau menurun Pelabur juga ingin menilai kemungkinan pelaburan mereka dalam syarikat akan berkembang pada masa akan datang. Peningkatan ekuiti pemegang saham menunjukkan modal baru mengalir ke dalam syarikat. Itu merupakan isyarat syarikat berkembang, terutamanya jika jumlah aset yang disenaraikan dalam kunci kira-kira juga meningkat dalam tempoh pelaporan.