Cara Membuat Pernyataan Misi untuk Kumpulan

Pernyataan misi menerangkan secara ringkas tujuan, tujuan dan falsafah kumpulan. Penyataan misi anda memberikan gambaran ringkas mengenai kumpulan anda yang berguna kepada ahli dan orang ramai. Selalunya, orang yang ingin mengetahui mengenai kumpulan anda terlebih dahulu membaca pernyataan misi anda. Beberapa perkataan yang membentuk pernyataan misi sangat penting untuk menentukan kumpulan anda dan menyediakan kompas untuk arah masa depan. Setelah mengikuti proses kreatif dan penilaian, anda harus sampai pada pernyataan misi yang merupakan satu ayat ringkas yang menyatakan siapa, apa dan mengapa mengenai kumpulan anda.

Fungsi

Pernyataan misi kumpulan anda memberikan arahan kepada anggota, membimbing keputusan mengenai kerja kumpulan, memotivasi kakitangan dan sukarelawan dan berfungsi sebagai kaedah untuk menilai kemajuan dan kejayaan. Tindakan mudah membaca pernyataan misi anda dapat membantu ahli kumpulan memusatkan kembali perhatian dan usaha untuk memenuhi tujuan dan tujuan khusus kumpulan. Orang yang mencari kumpulan untuk disokong atau bergabung dapat mencari kumpulan anda dengan mencari kata kunci yang termasuk dalam pernyataan misi anda. Pernyataan misi anda adalah alat promosi yang hebat yang boleh anda gunakan di brosur dan laman web anda.

Bermula

Mesyuarat ahli kumpulan adalah tempat yang baik untuk mula mengembangkan penyataan misi anda. Sekiranya perlu, adakan perjumpaan pertama dengan ahli dewan atau ahli jawatankuasa untuk mempunyai kumpulan kecil yang datang dengan idea untuk disampaikan kepada kumpulan yang lebih besar. Ahli anda tahu mengapa kumpulan ini dimulakan, dan mereka memahami tujuannya. Sesi percambahan fikiran harus merangkumi melihat pernyataan misi untuk kumpulan serupa dan menyusun senarai pernyataan ringkas mengenai misi, nilai dan kaedah kumpulan. Pecahkan pernyataan misi kepada beberapa bahagian. Setiap segmen adalah frasa yang memberikan maklumat penting mengenai kumpulan anda.

Segmen Tujuan

Sertakan infinitif dan pengenalan fokus kumpulan dalam penyataan tujuan anda. Infinitive menerangkan niat kumpulan anda untuk menurunkan, meningkatkan, meningkatkan atau sebaliknya mempengaruhi perubahan. Pengenalpastian fokus menentukan apa yang ingin diubah oleh kumpulan anda. Sebagai contoh, tujuan Persatuan Pencetak adalah untuk meningkatkan standard profesional dalam perniagaan. Tujuan kumpulan pemilik perniagaan kecil adalah untuk berkongsi maklumat mengenai insentif cukai dan kredit untuk pengusaha. Fokus pada hasil dan bukannya kaedah dalam segmen tujuan penyataan misi anda.

Segmen Aktiviti atau Kaedah

Segmen kaedah penyataan misi anda memperincikan jenis aktiviti yang dilakukan kumpulan anda untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kumpulan persatuan pencetak mungkin mencapai tujuannya dengan menubuhkan bab tempatan yang menjalankan latihan dan memberi maklumat kepada ahli mengenai amalan terbaik. Kumpulan pemilik perniagaan kecil mungkin menyebarkan maklumat untuk memastikan keahliannya tetap dimaklumkan. Kumpulan bukan untung yang memfokuskan diri pada kehilangan tempat tinggal mungkin memanfaatkan dana untuk pembangun perumahan kos rendah tempatan.

Penyataan Akhir

Penyataan misi terakhir anda harus memasukkan segmen tujuan dan kaedah ke dalam satu ayat yang lengkap. Contoh pernyataan persatuan pencetak adalah: "Persatuan Pencetak berusaha meningkatkan standard profesional dalam industri melalui pembentukan dan sokongan bab tempatan yang membantu latihan dan pengukuhan amalan terbaik." Setelah pernyataan misi anda selesai, pastikan semua ahli kumpulan menerima salinan pernyataan dan letakkan penyataan tersebut di laman web anda dan perwakilan awam lain dari kumpulan anda.