Objektif Pengurusan Maklumat Strategik

Pengurusan maklumat strategik bermaksud organisasi menggunakan data yang dikumpulkannya melalui sistem komputer dan cara lain dengan cara yang disengajakan. Pendekatan pengurusan seperti ini adalah cara yang ampuh untuk mengekalkan kelebihan daya saing bagi syarikat swasta dan cara untuk mencapai objektif seperti kecekapan dan kepuasan pelanggan untuk organisasi awam dan bukan untung.

Konteks

Pengurusan data secara sengaja berlaku dalam konteks pengurusan strategik yang lebih luas, iaitu berapa banyak eksekutif yang mengendalikan organisasi. Melihat dari atas ke bawah, eksekutif menetapkan matlamat jangka panjang, merancang bagaimana melaksanakannya melalui tindakan terbaik dan kemudian melaksanakannya. Pada tahap tertentu, mereka mengukur pencapaian matlamat. Pengurusan strategik adalah pendekatan rasional dan bertahap untuk menjalankan organisasi.

Penggunaan Sumber Terbaik

Pengurusan maklumat strategik mempunyai banyak objektif. Menurut pandangan pengurusan strategik berdasarkan sumber, organisasi harus memperuntukkan pelbagai sumber, termasuk kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kepakaran, dengan cara yang memaksimumkan kelebihan daya saingnya. Merancang bagaimana menggunakan maklumat elektronik dan bentuk data lain dalam organisasi mewakili penggunaan strategik pengetahuannya, yang diharapkan disimpan dalam bentuk yang mudah dimanipulasi.

Khusus untuk Organisasi

Objektif yang mana organisasi menggunakan maklumat secara strategik adalah khusus untuk keperluannya. Pentadbiran Arkib dan Rekod Nasional menggunakan bahasa yang berkaitan dengan pendekatan ini dalam rancangan maklumat strategiknya, yang wujud untuk menyimpan rekod dan memberikan akses kepada orang ramai sekarang dan di masa depan. Dua objektif yang berkaitan dengan penggunaan informasinya adalah: menguruskan data sebagai aset penting untuk operasi agensi dan menguruskan jumlah kos pemilikan untuk inisiatif pengurusan maklumat strategik.

Lihatlah Keadaannya

Walaupun organisasi mungkin memahami tujuannya untuk pengurusan maklumat strategik, tidak ada satu formula yang berfungsi. Sebaik-baiknya organisasi sentiasa melihat keadaannya dan menyesuaikan pendekatannya ke SIM mengikut keperluan. Perubahan keadaan dapat menunjukkan perlunya mengubah secara radikal bagaimana informasi digunakan dalam pembuatan keputusan, seperti bagaimana anggaran dan model staf dialokasikan.