Cara Mengekstrak Data Dari Beberapa Spreadsheet

Mengekstrak data dari spreadsheet Excel menukar kandungan sel helaian menjadi pemboleh ubah. Buku kerja kemudian boleh menampal nilainya ke dalam lembaran baru, mengeksportnya ke dokumen atau melakukan pengiraan padanya. Contohnya, buku kerja mungkin mengandungi serangkaian helaian, masing-masing merangkumi tempoh penjualan syarikat anda. Makro Visual Basic dapat membuka setiap helaian secara bergantian dan menyalin kandungan sel tertentu, menyusun senarai jumlah penjualan dari setiap helaian.

1

Tekan "Alt-F11" untuk membuka editor Visual Basic Excel.

2

Taipkan kod berikut untuk membuka blok makro:

Sub mcrExtractData ()

3

Tambahkan baris berikut untuk membuat susunan nilai:

Dim diekstrak Nilai (1 hingga 10) sebagai Panjang

Ganti "1" dan "10" dengan helaian pertama dan terakhir yang datanya ingin anda ekstrak. Sebagai contoh, untuk mengekstrak data dari helaian 3 hingga 12, gunakan baris:

Dim diekstrak Nilai (3 hingga 12) sebagai Panjang

4

Tambahkan baris berikut untuk menyatakan pemboleh ubah yang akan digunakan oleh gelung makro:

Dim i sebagai Integer

5

Tambahkan baris berikut untuk membuka gelung For-Next:

Untuk i = 1 hingga 10

Ganti "1" dan "10" dengan helaian pertama dan terakhir yang datanya ingin anda ekstrak. Sebagai contoh, untuk mengekstrak data dari helaian 3 hingga 12, gunakan baris:

Untuk i = 3 hingga 12

6

Tambahkan baris berikut untuk mengaktifkan helaian pertama:

Lembaran (i). Aktifkan

7

Tambahkan baris berikut untuk mengekstrak data dari helaian pertama:

extractedValue (i) = Julat ("C1"). Nilai

Ganti "C1" dengan sel yang datanya ingin anda ekstrak. Contohnya, untuk mengekstrak nilai sel E10, gunakan garis:

extractedValue (i) = Julat ("E10"). Nilai

8

Tambahkan baris berikut untuk menutup gelung For-Next:

Seterusnya i

9

Tambahkan baris berikut untuk mengakhiri makro:

Sub Akhir

10

Tekan kekunci "F5" untuk menjalankan makro.