Cara Menukar PDF ke PPT

PDF, atau Format Dokumen Mudah Alih, fail adalah standard untuk dokumen digital hanya baca. PPT, yang merupakan kependekan dari PowerPoint, adalah salah satu sambungan fail yang digunakan oleh Microsoft PowerPoint untuk fail persembahan (PPTX adalah yang lain). Sekiranya anda mengusahakan persembahan PowerPoint untuk perniagaan anda dan anda perlu mendapatkan beberapa maklumat dari fail PDF di dalamnya, PowerPoint mempunyai alat bawaan untuk menukar dan mengimport fail PDF. Setelah PDF ditukar dan diimport, simpan persembahan sebagai fail PPT atau PPTX.

1

Buka persembahan PowerPoint anda dan pergi ke slaid di mana anda ingin mengimport PDF. Buka tab "Sisipkan" dan klik butang "Objek" di bahagian Teks pada bar menu.

2

Pilih pilihan "Buat baru" di kotak dialog Sisipkan Objek yang muncul di layar dan kemudian pilih "Dokumen Adobe Acrobat" dari daftar "Jenis objek". Klik butang "OK".

3

Navigasi ke fail PDF yang ingin anda tukar dan import dan klik dua kali padanya. Selepas beberapa saat ia akan muncul di slaid PowerPoint anda. Klik dan seret ke sekeliling slaid untuk meletakkannya seperti yang dikehendaki.

4

Buka menu "Fail" dan klik "Simpan Sebagai." Pilih pilihan "Persembahan PowerPoint 97-2003" dari senarai "Simpan sebagai jenis" untuk menyimpannya sebagai fail PPT atau pilih "Persembahan PowerPoint" untuk menyimpannya sebagai PPTX.