Cara Mengira Untung Bersih Dari Menjual Item Tunggal

Keuntungan bersih adalah wang yang diperoleh perniagaan dalam jangka masa tertentu dari menjual produknya setelah membayar semua perbelanjaannya. (Walaupun penting untuk melihat keuntungan bersih keseluruhan perniagaan kecil anda setiap tempoh, ini juga membantu meninjau keuntungan bersih anda daripada menjual satu item. Keuntungan bersih setiap item atau unit sama dengan keuntungan bersih untuk tempoh dibahagi dengan jumlah unit yang terjual. Anda boleh membandingkan keuntungan bersih anda setiap item dengan harga yang anda jual setiap item untuk menentukan berapa banyak harga jualan yang anda simpan pada akhir hari.

1

Gandakan bilangan item yang anda jual dalam satu jangka masa dengan harga jualan per unit untuk menentukan jumlah pendapatan anda. Sebagai contoh, anggap anda memiliki perniagaan kemeja-T yang menjual 50 kemeja-T dengan harga $ 20 sehelai baju pada bulan lalu. Gandakan 50 dengan $ 20 untuk mendapatkan jumlah pendapatan $ 1,000.

2

Tambahkan bersama perbelanjaan yang anda buat selama tempoh tersebut untuk menentukan jumlah perbelanjaan anda. Perbelanjaan merangkumi barang-barang seperti kos untuk membeli inventori yang anda jual, iklan, utiliti, bekalan dan cukai pendapatan. Dalam contoh ini, anggap perniagaan kecil anda mempunyai perbelanjaan $ 400 untuk kos barang yang dijual, $ 150 dalam bekalan, $ 50 dalam iklan dan $ 150 dalam cukai pendapatan. Tambahkan $ 400, $ 150, $ 50 dan $ 150 untuk mendapatkan $ 750 dalam jumlah perbelanjaan.

3

Kurangkan jumlah perbelanjaan dari jumlah hasil untuk menentukan keuntungan bersih anda untuk tempoh tersebut. Hasil negatif menunjukkan kerugian bersih, yang bermaksud jumlah perbelanjaan melebihi jumlah pendapatan untuk tempoh tersebut. Teruskan contohnya, tolak $ 750 dari $ 1,000 untuk mendapat keuntungan bersih $ 250.

4

Bahagikan untung bersih atau kerugian bersih dengan jumlah item yang anda jual dalam tempoh tersebut untuk mengira untung atau rugi bersih daripada menjual satu item. Sebagai penutup contoh, bahagikan $ 250 dengan 50 untuk mendapat $ 5 untung bersih kerana menjual sehelai kemeja. Ini bermakna anda menyimpan $ 5 daripada $ 20 untuk setiap t-shirt yang anda jual setelah membayar semua perbelanjaan anda.