Pembentukan Tanggungjawab dalam Perakaunan

Walaupun audit penyata kewangan semestinya memerlukan kerjasama antara syarikat dan juruaudit untuk diselesaikan, bahagian proses yang berbeza jelas menjadi tanggungjawab juruaudit atau syarikat. Laporan juruaudit dengan jelas menetapkan bahagian audit mana yang menjadi tanggungjawab pihak mana. Memahami siapa yang bertanggungjawab untuk apa dari awal audit dapat membantu mengelakkan masalah di kemudian hari.

Penyata kewangan

Penyata kewangan adalah tanggungjawab pengurusan. Ini boleh menjadi pertikaian, kerana juruaudit penyata kewangan sering memberikan pengurusan dengan cadangan penyesuaian terhadap kewangan sebagai sebahagian daripada audit. Ini adalah keputusan utama pengurusan sama ada penyesuaian ini dibuat dan sejauh mana. Sekiranya pihak pengurusan tidak bersetuju dengan cadangan penyesuaian penyata kewangan, mereka harus bekerjasama dengan juruaudit untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai penyesuaian tersebut. Biasanya semasa proses ini pengurusan dan juruaudit dapat membuat persetujuan. Sekiranya pihak pengurusan tidak mahu membuat pelarasan dan juruaudit percaya bahawa penyesuaian itu diperlukan agar penyata kewangan dapat dinyatakan dengan adil, juruaudit mungkin tidak mahu mengeluarkan pendapat yang baik.

Kawalan Dalaman ke atas Pelaporan Kewangan

Kawalan dalaman adalah proses yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mencapai tujuan dalam menghadapi risiko kepada syarikat. Kawalan dalaman meliputi penilaian risiko, program informasi dan komunikasi, pemantauan kegiatan, dan peruntukan yang dilaksanakan untuk melindungi aset dan mencegah penipuan penyata kewangan. Walaupun juruaudit dapat menilai kawalan dalaman sebagai bagian dari audit kawalan dalaman atau audit penyata kewangan, sistem pengendalian dalaman syarikat adalah tanggungjawab pengurusan.

Pendapat mengenai Penyata Kewangan

Tanggungjawab prinsip juruaudit adalah memberikan pendapat mengenai penyata kewangan yang diambil secara keseluruhan. Pendapat audit standard menyatakan bahawa pendapat ini berdasarkan audit juruaudit. Pemilik perniagaan kecil harus memahami bahawa walaupun pendapat juruaudit mengenai penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan, ini tidak bermaksud bahawa juruaudit akan memeriksa setiap transaksi kewangan. Teknik pengauditan melibatkan pemeriksaan aktiviti kewangan berdasarkan ujian dan sering menggunakan teknik persampelan statistik untuk menilai rekod syarikat.

Menilai Anggaran

Oleh kerana pentingnya anggaran terhadap kesesuaian penyata kewangan, tanggungjawab juruaudit untuk menilai anggaran pengurusan ditentukan secara khusus dalam laporan audit standard. Yang baru dalam perakaunan sering percaya bahawa kebanyakan urus niaga perakaunan adalah mudah, tetapi anggaran yang signifikan merangkumi penyata kewangan. Contohnya, mencatat jumlah wang tunai yang diterima daripada pelanggan mungkin mudah, tetapi mengira pengumpulan transaksi yang sama dilakukan secara kredit mungkin lebih sukar. Sekiranya anggaran ini tidak masuk akal, penyata kewangan tidak akan sama.