Setelah S-Corp Dibentuk, Bagaimana Urusniaga Saham Direkodkan dalam Kunci Kira-kira?

Apabila anda membeli stok di syarikat S anda, anda menjadi pemegang saham korporat. Semua urus niaga pemegang saham dilaporkan pada kunci kira-kira di bahagian ekuiti pemegang saham. Bahagian ini mendedahkan jumlah saham saham biasa yang dijual, jumlah saham saham harta yang dipegang dan baki dalam akaun pendapatan tertahan. Baki dalam akaun ini mesti dikemas kini pada kunci kira-kira setiap kali saham saham dibeli, dijual atau diperoleh semula.

Bahagian Ekuiti Pemegang Saham

Bahagian ekuiti pemegang saham pada kunci kira-kira terdiri daripada bahagian modal berbayar dan perolehan tertahan. Di bawah bahagian modal berbayar adalah akaun saham biasa, modal berbayar melebihi akaun par dan modal berbayar dari akaun stok perbendaharaan. Nilai tara adalah jumlah dolar yang anda berikan kepada saham biasa untuk tujuan perakaunan. Bahagian perolehan tertahan terdiri daripada akaun perolehan tertahan dan akaun stok perbendaharaan. Pendapatan tertahan adalah keuntungan yang disimpan oleh perniagaan setelah membayar semua perbelanjaan dan kewajiban.

Melaporkan Pembelian Saham

Anda melaporkan pembelian saham syarikat S pada kunci kira-kira. Sebagai contoh, anda membayar $ 10,000 untuk membeli 500 saham saham biasa pada $ 20 per saham. Catat urus niaga sebagai kredit kepada saham biasa dengan harga $ 10,000 dan debit untuk tunai $ 10,000. Sekiranya saham tersebut mempunyai nilai nominal $ 5 per saham, urus niaga adalah kredit kepada saham biasa dengan harga $ 2,500, yang mana 500 saham didarabkan dengan nilai $ 5. Selebihnya $ 7,500, iaitu $ 10,000 ditolak nilai par $ 2,500, adalah kredit kepada modal berbayar melebihi par. Akaun tunai didebitkan dengan harga $ 10,000.

Pembelian Balik Saham Perbendaharaan

Sekiranya pemegang saham ingin menjual sahamnya, syarikat S anda boleh membelinya semula. Sekiranya anda tidak mengundurkan saham, urus niaga ditunjukkan di kunci kira-kira sebagai stok perbendaharaan. Ini membolehkan anda menjual saham tersebut kepada pemegang saham baru di kemudian hari daripada mengeluarkan saham baru. Untuk merakam transaksi, debit akaun stok perbendaharaan dan tunai kredit. Contohnya, anda membeli balik 100 saham pada harga $ 10 per saham dengan jumlah keseluruhan $ 1,000. Pembelian balik dicatatkan sebagai debit $ 1,000 kepada stok perbendaharaan dan $ 1,000 kredit kepada wang tunai.

Menjual Stok Perbendaharaan

Penjualan saham perbendaharaan dinyatakan dalam kunci kira-kira. Sekiranya anda menjual stok perbendaharaan lebih dari harga belian, hasilnya dilaporkan sebagai modal berbayar. Contohnya, anda membeli balik 100 saham pada harga $ 10 per saham dengan harga $ 1,000. Anda menjual 100 saham yang sama dengan harga $ 15 per saham, atau $ 1,500. Perbezaan $ 1,500 tolak $ 1,000, atau $ 500, adalah modal berbayar. Anda mendebitkan wang tunai sebanyak $ 1,500, stok perbendaharaan kredit sebanyak $ 1,000 dan modal berbayar stok perbendaharaan kredit sebanyak $ 500 Oleh kerana anda menjual semula stok yang anda beli melalui pembelian balik, tambahan $ 500 dari transaksi tersebut tidak dianggap sebagai keuntungan.