Cara Menamakan Warna dalam Palet di GIMP

Palet gambar GIMP seperti kotak krayon dengan semua labelnya terkoyak: sementara anda masih boleh menggunakannya, mungkin ada beberapa warna yang tidak dapat anda kenali berdasarkan namanya. Sekiranya perniagaan anda bergantung pada palet GIMP untuk memastikan gambar dan dokumen dicetak dengan tepat, nama warna dapat membantu pekerja anda berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih berkesan. GIMP membolehkan anda menamakan atau menamakan semula warna individu dalam palet yang anda buat sendiri atau dalam salinan palet GIMP yang sudah ada.

Tukar Nama Warna Palet Anda Sendiri

1

Lancarkan GIMP, klik menu "Windows", klik "Dialog Dockable", kemudian klik "Palet."

2

Klik dua kali palet yang anda buat yang ingin anda edit.

3

Pilih warna dalam palet yang anda mahu namakan.

4

Pilih teks di dalam kotak input pertama di bawah palet dan taipkan nama warna yang ingin anda gunakan. Untuk kebanyakan palet, kotak input ini akan mengandungi "Untitled" dan bukannya nama warna sebenarnya.

5

Klik butang "Simpan" palet apabila selesai.

Namakan Warna dalam Palet Sedia Ada

1

Lancarkan GIMP, klik menu "Windows", klik "Dialog Dockable", kemudian klik "Palet.

2

Klik palet GIMP bawaan yang mengandungi warna yang ingin anda namakan. Jangan klik dua kali palet, yang membuka editor palet sebagai gantinya.

3

Klik butang "Gandakan palet ini".

4

Pilih teks di dalam kotak input di atas warna palet, ketik nama unik untuk salinan ini, kemudian klik butang "Simpan" palet. Contohnya, jika anda memilih palet "Caramel", ganti teks "Salinan karamel" dengan nama lain jika anda mahu.

5

Klik butang "Simpan" palet apabila selesai.

6

Pilih warna dalam palet yang anda mahu namakan.

7

Pilih teks di dalam kotak input pertama di bawah palet, kemudian taipkan nama warna yang ingin anda gunakan. Untuk kebanyakan palet, kotak input ini mengandungi "Untitled" dan bukannya nama warna sebenarnya.

8

Klik butang "Simpan" palet baru apabila selesai.