Teknik Jual Beli di Restoran

Jual beli adalah strategi umum untuk restoran untuk meningkatkan keuntungan mereka. Dengan melatih kakitangan anda dengan cara menjual lebih banyak, anda dapat membantu petua mereka dan meningkatkan perniagaan. Penjualan lebih banyak daripada penjualan; ia memerlukan persepsi, pengetahuan dan budi bicara. Pada tahap terbaik, penjualan lebih kurang menyerupai penjualan dan lebih seperti perkhidmatan pelanggan; teknik yang berkesan harus cukup halus untuk mengelakkan mengganggu pelanggan atau membuat mereka merasa terganggu.

Menawarkan Barangan Lebih Mahal

Teknik jual beli restoran yang biasa adalah dengan menawarkan barang yang lebih mahal daripada barang yang dipesan oleh pelanggan. Taktik ini paling berkesan apabila tidak jelas. Pelayan sering menggunakan teknik ini tanpa pelanggan mengetahui dengan menawarkan dua pilihan minuman keras tanpa memperhatikan bahawa satu lebih mahal, misalnya. Untuk meningkatkan tagihan, pelayan harus mengetahui margin keuntungan dan harga setiap item pada menu.

Menawarkan Item Tambahan

Banyak restoran bergantung pada strategi mudah untuk menjual lebih banyak: menawarkan barang tambahan. Sebuah restoran makanan segera mungkin bertanya kepada pelanggan jika mereka mahukan pilihan bersaiz super atau jika mereka ingin goreng dengan makanan mereka. Pelayan restoran akan bertanya kepada pengunjung jika mereka ingin memulakan dengan makanan pembuka atau mencuba hidangan istimewa. Di beberapa restoran, tambahan ditetapkan oleh pihak pengurusan: contohnya koki khas atau item baru yang ingin mereka tolak.

Menawarkan Item Khusus

Daripada bertanya kepada pelanggan jika mereka ingin makanan atau minuman tambahan, selalunya lebih berkesan untuk menjadi spesifik. Restoran sering menggunakan strategi untuk mengelakkan perkara umum yang mudah ditolak oleh pengunjung. Daripada bertanya sama ada pelanggan mahukan pencuci mulut, misalnya, pelayan akan bertanya sama ada mereka ingin mencuba pencuci mulut khas koki dan memberikan penerangan yang menggembirakan. Ini amat berkesan apabila pelayan dapat melihat bahawa pelanggan goyah; perincian yang enak dapat meyakinkan mereka untuk pergi dengan keinginan mereka.

Buat Cadangan atau Cadangan

Ketika pelanggan mempertimbangkan apa yang harus dipesan atau meminta cadangan, pelayan restoran berpeluang untuk melakukan penjualan tanpa terlihat memaksa atau menjengkelkan. Mereka mungkin menamakan salah satu hidangan yang lebih mahal di menu ketika diminta cadangan atau mengesyorkan agar pelanggan mencuba minuman yang akan melengkapkan hidangan mereka. Dengan memberikan cadangan yang bermanfaat, pelanggan merasa lebih senang dan tidak menyukai sasaran penjualan.

Menunjukkan Minat Mengenai Makanan

Salah satu teknik penjualan yang paling berkesan yang boleh digunakan oleh pelayan adalah untuk menunjukkan minat terhadap makanan yang mereka dorong. Apabila mereka dapat memberikan perincian tentang makanan dan penerangan mengenai pengalaman dan pilihan peribadi mereka, itu dapat lebih meyakinkan daripada sekadar menyarankan barang yang mahal. Untuk teknik ini berfungsi, pelayan harus asli.