Permit Penjual berbanding Pengecualian Cukai

Setiap negara memiliki kod dan peraturan pajaknya sendiri untuk bisnis dan organisasi yang menjual barang kepada pengguna. Peraturan ini melindungi pembeli dan memastikan bahwa negara dan pemerintah daerah menerima pajak penjualan dan penggunaan yang mereka berhak. Pengecualian cukai secara amnya memberi kesan kepada pemegang permit penjual, tanpa mengira sama ada ia berlaku untuk jenis barang atau pendapatan tertentu untuk penjual bukan untung.

Asas Permit Penjual

Permit penjual adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara yang memberikan hak kepada organisasi bisnis atau nirlaba untuk menjual barang kepada orang ramai, selagi kewajiban membayar penjualan dan menggunakan pajak kepada pemerintah negeri dan daerah. Kadar cukai penjualan dan penggunaan berbeza dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Pemegang permit penjual bertanggungjawab membayar cukai penjualan, walaupun mereka dapat memungut cukai penjualan dari pengguna secara langsung untuk menampung kos ini. Beberapa negeri memerlukan pemegang permit penjual untuk membuat deposit keselamatan. Yang lain menggunakan ancaman mencabut izin untuk mendorong pematuhan terhadap peraturan pajak negara.

Pengecualian Produk

Undang-undang cukai negara mengizinkan pemegang izin penjual untuk menjual jenis barang tertentu tanpa mengumpulkan atau membayar cukai penjualan. Ini termasuk barang runcit, ubat preskripsi dan, di beberapa negeri, pakaian dan ubat-ubatan di kaunter. Walaupun penjual hanya berurusan dengan produk yang dikecualikan cukai, izin penjual masih diperlukan. Ini kerana izin penjual memenuhi tujuan tambahan di luar kutipan cukai jualan. Di beberapa negeri, seperti Minnesota, izin penjual, atau izin penjualan, sama dengan ID cukai yang digunakan oleh perniagaan untuk menahan cukai dari gaji pekerja.

Penjual Tanpa Cukai

Sebilangan penjual dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, mereka biasanya mesti membayar dan mengumpulkan cukai penjualan ke negeri-negeri di mana mereka beroperasi. Organisasi bukan untung dengan status 501 (c) (3) mempunyai pengecualian khas dari persekutuan dan negeri dari cukai pendapatan kerana mereka beroperasi untuk memberi perkhidmatan kepada komuniti mereka dan bukannya menjana keuntungan bagi pemimpin atau pemilik organisasi. Walau bagaimanapun, organisasi ini masih bertanggungjawab untuk membayar cukai penjualan ke atas semua barang kena cukai yang mereka jual, termasuk makanan siap, tiket acara dan barang dagangan.

Pengecualian

Negara boleh membuat pengecualian dari syarat bagi organisasi yang bebas cukai untuk memiliki izin penjual ketika mereka menjual barang dagangan sebagai bagian dari kegiatan nirlaba mereka. Ini berlaku di California, di mana organisasi bukan untung yang bebas cukai boleh membuat penjualan tanpa perlu membayar cukai jualan apabila mereka mempunyai misi khusus untuk menghilangkan kemiskinan, mempunyai pengecualian cukai harta tanah persekutuan khas dan menghasilkan atau menyiapkan barang yang mereka tawarkan untuk dijual. Di Wisconsin, organisasi bukan untung yang hanya menjual barang yang dikecualikan cukai tidak memerlukan izin penjual, walaupun mereka memerlukan dokumentasi cukai negara lain untuk menahan cukai dari gaji pekerja.