Perjanjian Jualan Pukal

Perjanjian penjualan pukal menetapkan terma dan syarat mengenai pemindahan segmen besar bahan, barang dagangan dan sejenisnya. Kontrak mestilah untuk tujuan memindahkan aset perniagaan. Salah satu aspek eksklusif dari pemindahan penjualan pukal adalah bahawa perjanjian itu adalah untuk pemindahan inventori yang bukan dalam urusan biasa penjual.

Aset Perniagaan

Item yang dijual berdasarkan perjanjian penjualan pukal adalah aset yang dimiliki oleh perniagaan yang dijual di luar perniagaan biasa. Perniagaan membuat kontrak penjualan pukal semasa dalam proses menjual seluruh syarikat atau anak syarikat kepada pembeli. Apabila perniagaan ditawarkan untuk dijual, pembeli membeli aset perniagaan dan juga perniagaan secara keseluruhan. Aset perniagaan mungkin merangkumi barang seperti peralatan, perabot, mesin, lekapan dan barang lain yang digunakan untuk kegunaan perniagaan dan bukan untuk tujuan komersial.

Jaminan

Sebilangan besar perjanjian penjualan pukal merangkumi bahagian yang mewakili jaminan penjual dan pembeli terhadap fakta tertentu yang mendasari kontrak. Biasanya, penjual dan pembeli menyatakan bahawa organisasi mereka berada dalam kedudukan yang baik berdasarkan undang-undang negara. Penjual menjamin bahawa dia mempunyai hak milik yang baik dan boleh dipasarkan untuk aset perniagaan. Pembeli menjamin bahawa dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan kewajipan di bawah kontrak dan berpeluang memeriksa aset. Kontrak tersebut boleh merangkumi peruntukan lain yang mewakili perjanjian yang telah dirundingkan antara pembeli dan penjual.

Pemiutang

Perjanjian penjualan pukal mungkin mengandungi klausa yang menyatakan bahawa penjual menjamin bahawa barang itu bebas dan bebas dari semua bebanan, yang menunjukkan bahawa tidak ada hak gadai janji terhadap aset tersebut. Penjual juga boleh menjamin bahawa semua hak gadai janji akan diselesaikan sebelum pemindahan aset. Jika tidak, penjual mesti memberikan senarai semua pemiutang kepada pembeli yang mempunyai tanggungan terhadap item dan jumlah hutang untuk setiap hutang.

Pertimbangan

Semasa pemindahan aset perniagaan, kontrak penjualan pukal biasanya merangkumi peruntukan yang menyatakan bahawa syarikat penjual akan ditutup sementara untuk inventori semasa pemindahan aset perniagaan.

Penjualan pukal dan pemindahan pukal mesti, secara amnya, mematuhi Artikel 6 UCC. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban kedua-dua pihak terhadap perjanjian dan dikuatkuasakan melalui undang-undang negara