Tanda & Gejala Kekurangan Penyelarasan dalam Organisasi

Kekurangan koordinasi dalam organisasi dapat mengurangkan produktiviti, menyulitkan proses dan melambatkan penyelesaian tugas. Untuk mengkoordinasikan usaha keseluruhan organisasi, organisasi memerlukan penyatuan sistematik dari proses yang mewujudkan kebertanggungjawaban dalam organisasi. Melaksanakan jenis proses ini memungkinkan penyelarasan antara jabatan di seluruh organisasi antara pekerja. Menyedari tanda dan gejala awal tidak mempunyai koordinasi dalam organisasi dapat membantunya mencegah kerosakan selanjutnya.

Kelewatan Menyebabkan Kekurangan Penyelarasan dalam Organisasi

Koordinasi yang lemah adalah salah satu dari enam halangan tersembunyi untuk strategi organisasi yang berkesan, lapor Harvard Business Review, dan yang pertama menunjukkan bahawa organisasi tidak mempunyai koordinasi adalah kelewatan. Apabila terdapat kekurangan koordinasi antara pengurusan, tenaga kerja, pengeluaran dan penjualan, kelewatan akan mengakibatkan organisasi menjadi tidak efektif. Apabila kelewatan menjadi sebahagian daripada operasi organisasi, hubungan pelanggan akan merugikan organisasi.

Kelewatan menimbulkan ketidakpercayaan dan akan mengasingkan pelanggan dari organisasi. Dengan mengawal dan mengurus kerja yang sedang berjalan dengan betul, organisasi dapat bekerja untuk mencegah kelewatan dan mengakibatkan masalah koordinasi.

Penduaan dan Keutamaan Jabatan yang Tidak jelas

Satu lagi tanda kekurangan koordinasi dalam organisasi adalah kelebihan. Dengan redundansi, organisasi akan menghabiskan dua kali ganda usaha, bahan dan masa untuk menghasilkan item yang sama, atau melakukan tugas yang sama, dua kali. Redundansi biasanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pelbagai jabatan dalam organisasi, dan kurangnya tanggungjawab dan fungsi yang jelas. Dengan melaksanakan langkah-langkah kawalan untuk mengurangkan pengurangan pekerja, organisasi dapat berusaha meningkatkan koordinasi keseluruhan dalam organisasi.

Data yang Hilang

Kurangnya koordinasi, yang bermaksud kegagalan untuk beroperasi seperti mesin yang dihidupkan dengan baik, sering disebabkan oleh perkongsian data yang tidak mencukupi dan komunikasi yang tidak berkesan, lapor laman web keusahawanan Young Upstarts Organisasi mesti menggunakan maklumat dengan berkesan untuk berfungsi pada tahap yang optimum. Apabila maklumat ini tidak tersedia seperti yang diperlukan dalam organisasi, kekurangan maklumat dapat menimbulkan kesan bertingkat yang akan merosakkan organisasi.

Kekurangan koordinasi menimbulkan jurang dalam pemerolehan dan penyaluran maklumat. Ini seterusnya menjadikan sumber yang ada di organisasi tidak berkesan dan menyebabkannya kehilangan peluang. Dengan menerapkan sistem akauntabiliti untuk maklumat tersebut, organisasi dapat meningkatkan koordinasi dan meminimumkan maklumat yang hilang.

Siled Working and Inflexibility

Apabila pasukan bekerja di silo, dan organisasi tidak menyokong usaha yang terkoordinasi, inovasi dan kemajuan dapat menjadi stagnan di dalamnya. Ini dapat menjadikan organisasi itu usang dan tidak dapat bersaing dengan organisasi lain dalam industri yang sama yang telah melakukan usaha yang terkoordinasi untuk menyesuaikan kaedah baru dalam menghasilkan dan mengurus organisasi. Kerentanan juga membekukan banyak protokol yang berpotensi menjadi produktif. Ini berlaku kerana tidak ada koordinasi yang mencukupi untuk mengukur keberkesanan protokol baru.