Bagaimana Pertimbangan Etika Dimasukkan ke dalam Perancangan & Pembentukan Dasar dalam Organisasi?

Menggabungkan pertimbangan etika bermaksud menggunakan standard masyarakat mengenai apa yang menjadi tingkah laku yang betul atau salah sebagai asas bagi rancangan dan dasar perniagaan anda. Etika membentuk keputusan dan tindakan setiap individu dalam perniagaan kecil, dari pemilik ke bawah. Tingkah laku pemilik terhadap pelanggan, pekerja, pelabur syarikat, vendor dan masyarakat mempengaruhi tingkah laku pekerjanya, yang memandang kepadanya untuk menetapkan standard. Mematuhi standard etika yang tinggi adalah strategi perniagaan yang baik - menghasilkan kesetiaan pelanggan, pengekalan pekerja yang lebih tinggi dan imej positif dalam industri dan dalam masyarakat.

Kenyataan Misi

Etika adalah pertimbangan dari peringkat awal perkembangan syarikat, ketika pemilik perniagaan membuat pernyataan misi dalam rancangan perniagaannya yang menggambarkan jenis syarikat yang ingin dia bina. Rancangan atau visi jangka panjangnya untuk syarikat itu merangkumi pernyataan kebaikan yang dia harapkan untuk dicapai melalui syarikat itu. Penerbit yang mengkhususkan diri dalam buku penjagaan haiwan kesayangan, misalnya, mungkin mempunyai misi menggunakan penyelidikan dan maklumat terkini mengenai pemakanan dan penjagaan kesihatan haiwan kesayangan untuk membolehkan haiwan peliharaan hidup lebih lama, hidup lebih sihat.

Tatakelakuan

Pemilik perniagaan membuat kod tingkah laku untuk memberikan arahan khusus tentang bagaimana pekerjanya harus bertindak dalam situasi yang mereka hadapi di tempat kerja. Pilihan etika boleh menjadi sukar kerana mematuhi piawaian etika tertinggi mungkin bermaksud seorang pengurus tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik perniagaan untuknya. Seorang pengurus pengeluaran mungkin tergoda untuk menggunakan bahan mentah berkualiti rendah untuk mengekalkan kos pengeluaran, misalnya. Tata kelakuan menjadi sekumpulan polisi yang diharapkan pemilik dapat dipatuhi oleh semua orang di syarikat tersebut.

Strategi Perhubungan Pelanggan

Sekiranya pelanggan percaya bahawa dia telah dibohongi, dia mungkin tidak akan berbisnis dengan syarikat itu lagi dan boleh membuat aduan mengenai syarikat itu di forum Internet. Pertimbangan etika bermaksud menyedari bahawa lebih baik kehilangan satu penjualan hari ini dan kemudian kehilangan lebih banyak lagi di masa hadapan kerana syarikat itu mempunyai reputasi tidak jujur. Selama proses perencanaan, pemilik perniagaan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang mengarah pada bisnis dan kesetiaan pelanggan yang berulang. Piawaian etika yang mengukuhkan matlamat ini termasuk tidak menjanjikan kepada pelanggan sesuatu yang tidak dapat disampaikan oleh syarikat dan tidak membesar-besarkan manfaat produk.

Strategi Perhubungan Pekerja

Rancangan perniagaan syarikat menentukan strategi untuk mengurangkan perolehan kakitangan dan mewujudkan organisasi yang lebih produktif. Pertimbangan etika merangkumi pengurus yang memperlakukan pekerja dengan hormat dan rakan sekerja saling menghormati. Sebagai sebahagian daripada proses perancangan tahunan, pemilik perniagaan menilai sama ada tahap staf mencukupi untuk menyelesaikan semua tugas yang akan ditugaskannya. Dia dipandu oleh pertimbangan etika bahawa memaksakan beban kerja yang tidak masuk akal kepada pekerja dapat menyebabkan prestasi kerja yang buruk dan tahap tekanan yang tinggi, yang keduanya dapat mempengaruhi tujuan pemiliknya untuk meningkatkan produktiviti.

Strategi Tanggungjawab Sosial

Syarikat yang mengabaikan keperluan masyarakat tidak semestinya menghadapi akibat negatif, tetapi pemilik perniagaan kecil yang menerapkan strategi proaktif untuk membantu anggota masyarakat sering menuai keuntungan dari segi publisiti yang baik dan pengiktirafan industri. Beberapa syarikat bahkan memasukkan tujuan dalam rancangan perniagaan mereka untuk mengitar semula, mengurangkan sisa, menggunakan lebih sedikit tenaga dan menyumbang kepada badan amal tempatan. Pertimbangan etika melibatkan menyedari bahawa syarikat dan pekerjanya adalah anggota masyarakat dan mempunyai tanggungjawab untuk menjadi penyumbang positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan melindungi alam sekitar.