Prosedur Perakaunan & Kawalan Dalaman

Pemilik perniagaan kecil biasanya menghabiskan banyak masa merancang fungsi dan proses perniagaan, termasuk fungsi perakaunan. Pemilik perniagaan menggunakan perakaunan untuk merekod dan melaporkan pelbagai maklumat kewangan syarikat mereka. Prosedur perakaunan mewakili garis panduan khusus yang diikuti oleh pemilik perniagaan dan pekerja semasa menyediakan maklumat perakaunan. Kawalan dalaman adalah fungsi perniagaan kecil yang penting. Kawalan dalaman mewujudkan perlindungan untuk melindungi maklumat perniagaan dan kewangan syarikat dan prestasi operasi.

Memahami Aliran Kerja Perakaunan

Aliran kerja perakaunan adalah prosedur yang menentukan bagaimana maklumat atau dokumen akan mengalir melalui operasi perniagaan syarikat. Prosedur ini mungkin tidak begitu penting bagi pemilik perniagaan yang menyelesaikan semua fungsi perakaunan. Walau bagaimanapun, organisasi perniagaan yang lebih besar menggunakan prosedur perakaunan untuk memastikan pekerja menangani semua maklumat kewangan secara konsisten.

Alur kerja perakaunan menyediakan garis panduan untuk mengumpulkan dokumen dalaman dan luaran, memasukkan maklumat ke dalam lejar perakaunan syarikat dan memasukkannya mengikut prosedur operasi standard.

Mengesahkan Aset Tetap

Prosedur perakaunan aset tetap adalah proses penting dalam perakaunan perniagaan kecil. Aset tetap mewakili kemudahan, peralatan, kenderaan atau barang utama lain yang dimiliki syarikat. Aset ini biasanya digunakan untuk membuat barang dan perkhidmatan yang dijual kepada pengguna. Pemilik perniagaan membuat prosedur perakaunan yang berkaitan dengan pemerolehan dan susut nilai aset tetap.

Sebilangan besar perniagaan kecil mencatatkan aset tetap pada nilai sejarah dan buku besar syarikat. Oleh kerana aset tersebut digunakan dalam operasi perniagaan, jumlah susut nilai dicatat sebagai perbelanjaan setiap bulan untuk mewakili jumlah penggunaan aset.

Kawalan Wang Tunai

Prosedur tunai kecil mewakili penggunaan tunai perniagaan untuk pembelian kecil. Pemilik perniagaan kecil sering membuat prosedur dan polisi untuk mendapatkan wang kecil untuk mengekang perbelanjaan di luar kawalan. Prosedur tunai kecil termasuk menetapkan jumlah tunai kecil yang tetap untuk setiap bulan, memerlukan persetujuan sebelum membelanjakan wang tunai dan mendamaikan tunai kecil sekurang-kurangnya sekali sebulan. Pemilik perniagaan menggunakan prosedur ini untuk menyimpan catatan perbelanjaan tunai yang tepat.

Langkah Pencegahan Penipuan

Kawalan dalaman memberikan garis panduan khusus untuk melarang tingkah laku pekerja tertentu di syarikat. Pencegahan penipuan adalah sebab utama kawalan dalaman. Pemilik perniagaan menggunakan kawalan dalaman untuk memastikan satu pekerja tidak menyelesaikan terlalu banyak fungsi perakaunan. Pekerja yang menyelesaikan pelbagai fungsi perakaunan (seperti mencatat deposit dan menyatukan penyata bank) banyak mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk memanipulasi maklumat, terlibat dalam penipuan atau penggelapan wang dari syarikat.

Sahkan Data Perakaunan

Pemilik perniagaan boleh menggunakan kawalan dalaman untuk mengesahkan data perakaunan syarikat mereka. Perniagaan kecil dengan beberapa pegawai perakaunan menggunakan proses tinjauan untuk memastikan semua maklumat direkodkan dengan tepat. Pemilik perniagaan, pengawal atau pengurus perakaunan mungkin bertanggungjawab untuk mengkaji kerja perakaunan pekerja tepat pada masanya untuk mengesahkan ketepatan dan kesahihannya.

Mengkaji Prestasi Operasi

Kawalan dalaman juga dapat membantu pemilik perniagaan mengukur dan mengkaji prestasi operasi. Kawalan dalaman memerlukan pekerja untuk mengikuti semua prosedur operasi standard. Pemilik perniagaan juga dapat mengukur prestasi pekerja berdasarkan panduan kawalan dalaman standard. Kawalan dalaman menetapkan standard keselamatan untuk memastikan pekerja tidak cedera semasa menyelesaikan fungsi perniagaan.