Panduan Membangunkan Sistem Pengurusan Prestasi Berasaskan Kompetensi

Sistem pengurusan kecekapan membolehkan majikan menilai prestasi pekerja. Penggunaan sistem ini membolehkan pengurus dan penyelia mengenal pasti jurang, menggunakan latihan pemulihan, merekrut kakitangan dan memberi pampasan kepada pekerja semasa dengan sewajarnya. Membangunkan sistem pengurusan prestasi berdasarkan kecekapan biasanya melibatkan pembuatan model kompetensi yang komprehensif untuk semua pekerjaan dan menilai pekerja terhadap model tersebut semasa tinjauan prestasi tahunan. Majikan boleh menggunakan sistem ini untuk semua kakitangan atau menyekat penggunaannya hanya untuk pekerja yang bergaji. Dengan mengenal pasti kecekapan teras yang selaras dengan misi, visi dan matlamat syarikat, pengurusan dapat secara konsisten dan adil menilai pekerja yang menyumbang ke garis bawah.Organisasi yang berjaya juga mendorong pekerja untuk menetapkan objektif yang diperibadikan yang membolehkan mereka mengembangkan kemampuan sambil menyokong matlamat syarikat.

Kelebihan

Menggabungkan kecekapan ke dalam aktiviti pengurusan prestasi menunjukkan bahawa syarikat menghubungkan pencapaian dengan pampasan, menyelaraskan kerja pekerja dengan tujuan dan objektif strategik, dan memperkuat tingkah laku yang membawa kepada kecemerlangan. Selain metrik perniagaan tradisional, seperti pendapatan dan penjualan, majikan yang menggunakan sistem pengurusan prestasi berdasarkan kompetensi dapat mengukur dan memenuhi syarat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Contohnya, dengan menggunakan penilaian komprehensif, seperti tinjauan 360 darjah, majikan mengumpulkan data yang luas mengenai pekerjaan seseorang pekerja. Ini juga membolehkan eksekutif syarikat menguruskan sumber dengan lebih berkesan dan menetapkan individu untuk mengambil alih kedudukan kepimpinan.

Cabaran

Menentukan kemahiran dan tingkah laku yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu tugas berjaya memerlukan masa, usaha dan koordinasi antara pelbagai sumber. Untuk mendapatkan persetujuan mengenai relevansi kompetensi tertentu, seperti ketajaman perniagaan, komunikasi atau pengurusan pasukan, mungkin memerlukan banyak pertemuan dan perbincangan untuk mendapatkan konsensus di antara beberapa eksekutif syarikat. Menentukan proses untuk menilai individu terhadap model juga memerlukan masa. Selain itu, melakukan tinjauan prestasi berdasarkan kecekapan cenderung memakan masa.

Penjajaran

Syarikat yang berjaya menyelaraskan kompetensi yang ditentukan dalam sistem pengurusan prestasi dengan objektif strategik syarikat. Sebagai contoh, syarikat yang ingin meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan mungkin memerlukan kecekapan pekerja dalam kecekapan keberkesanan peribadi, seperti komunikasi, mempengaruhi dan integriti. Kemahiran ini melibatkan bercakap, menulis dan mendengar dengan berkesan kepada rakan sekerja, rakan kongsi dan pelanggan. Menghubungkan pengembangan pekerja dengan sistem pengurusan prestasi secara rasmi memastikan bahawa pemindahan pengetahuan, perancangan penggantian dan keperluan latihan pekerja dipenuhi sebagai sebahagian daripada operasi harian dan bukannya tindakan pemulihan yang diambil hanya apabila masalah berlaku. Aktiviti pengembangan kerjaya menyumbang kepada peningkatan semangat dan pengekalan pekerja. Ini cenderung mengurangkan ketidakhadiran juga.

Pelaksanaan

Melaksanakan sistem pengurusan prestasi berdasarkan kecekapan biasanya bermula dengan menganalisis persekitaran perniagaan dan menyenaraikan peranan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategik. Dengan mengenal pasti kemahiran dan tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini, profesional SDM yang berkesan mengembangkan model kompetensi. Mereka menerbitkan model-model ini di halaman intranet, menyebarkan buletin dan menjalankan bengkel untuk menjelaskan bagaimana kerangka kerja ini dapat digunakan oleh pekerja untuk pengembangan kerjaya. Kemudian, pekerja membuat rancangan pembangunan mereka selaras dengan misi syarikat. Apabila pengurus melakukan tinjauan prestasi dan memasukkan data ke dalam sistem pengurusan prestasi, mereka dapat menilai setiap pekerja dengan adil dan konsisten. Banyak sistem juga membenarkan pekerja melakukan penilaian kendiri.