Tujuh Elemen Kontrak Perniagaan

Perniagaan kecil sering mengadakan kontrak dengan pelanggan untuk penjualan produk atau perkhidmatan, dengan vendor untuk pembekalan barang dan dengan pekerja. Kontrak mesti mengandungi tujuh elemen penting.

Pengelasan Kontrak

Sebilangan besar kontrak dalam perniagaan adalah kontrak sederhana. Kontrak sederhana boleh dibuat dalam bentuk penulisan, secara lisan atau tindakan. Kontrak sederhana dua hala berlaku apabila satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu untuk pihak lain, dan pada gilirannya pihak itu melakukan sesuatu untuk pihak pertama. Contohnya, apabila anda menjual produk kepada pelanggan, pelanggan memberi anda wang sebagai ganti produk tersebut - kedua-dua pihak telah melakukan sesuatu untuk menegakkan kontrak. Kontrak sederhana unilateral berlaku apabila satu pihak melakukan sesuatu untuk tindakan pihak lain. Sekiranya anda kehilangan dompet dan mengiklankan ganjaran bagi sesiapa yang menjumpainya, ini adalah kontrak sepihak. Perbuatan, sebaliknya, mesti dibuat secara bertulis, ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga. Pemindahan tanah, gadai janji dan pengangkutan biasanya merupakan perbuatan.

Tawaran dan Penerimaan

Elemen pertama kontrak adalah tawaran. Perniagaan boleh mengeluarkan tawaran atau "jemputan untuk merawat" dengan menyatakan bahawa ia terbuka untuk menerima kontrak. Sekiranya anda mengiklankan produk anda di tingkap kedai, misalnya, anda telah menawarkannya untuk diterima oleh pelanggan. Penerimaan adalah elemen kedua dan bermaksud bahawa seseorang telah memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Apa yang menjadi tawaran, serta perincian penerimaan akan berbeza-beza tetapi biasanya mesti merangkumi pernyataan kesediaan kedua-dua pihak untuk membuat perjanjian. Ini mungkin tersirat atau tersurat dan boleh ditujukan kepada hanya satu orang atau sekumpulan orang sahaja. Jika anda menyenaraikan produk dalam iklan surat khabar, misalnya, anda menawarkan produk tersebut kepada umum.

Kapasiti dan Pengaruh Tidak Perlu

Unsur ketiga adalah kemampuan dan keempat adalah prinsip bahawa tidak boleh ada pengaruh yang tidak semestinya pada pihak. Undang-undang mensyaratkan bahawa individu yang membuat kontrak mesti mempunyai kemampuan mental dan fizikal untuk melakukannya. Para pihak mesti berumur sah, tidak boleh berada di bawah pengaruh negatif untuk memasuki kontrak dan tidak boleh dipaksa. Anda tidak boleh, misalnya, mengancam pelanggan untuk membeli produk anda. Bukan sahaja ini tidak sah, tetapi tidak akan menjadi kontrak yang sah. Kadang-kadang ini disebut "keaslian persetujuan", yang bermaksud bahawa perjanjian itu harus dimeterai secara bebas dan tanpa beban.

Niat, Bentuk dan Kesahan

Tiga elemen terakhir kontrak adalah niat, bentuk dan kesahan. Niat bermaksud bahawa kedua-dua pihak mesti bermaksud agar kontrak tersebut mempunyai akibat yang sah. Undang-undang ini biasanya tidak akan berkaitan dengan masalah domestik atau sosial kecuali kedua-dua pihak telah menyatakan bahawa perjanjian tersebut merupakan kontrak yang sah. Dalam beberapa kes, formaliti tertentu mesti diikuti untuk membuat kontrak yang mengikat secara sah. Sebilangan besar negeri sekarang menghendaki perniagaan yang mengeluarkan kredit kepada pelanggan mengemukakannya secara bertulis. Tujuan perjanjian juga tidak boleh menyalahi undang-undang. Sekiranya benar, maka ia sebenarnya bukan merupakan kontrak. Anda tidak boleh, misalnya, mempunyai kontrak yang sah untuk menjual alkohol kepada anak di bawah umur.

Pelanggaran kontrak

Sekiranya salah satu elemen penting hilang atau jika salah satu pihak tidak mematuhi syarat, kontrak tersebut telah dilanggar. Pihak yang telah dirugikan boleh menuntut. Hasilnya akan bermaksud bahawa kontrak tersebut tidak sah, tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan. Kontrak batal bermaksud bahawa tidak pernah ada kontrak sah antara pihak-pihak; barang atau wang yang telah bertukar tangan mesti dikembalikan. Kontrak biasanya tidak sah sekiranya unsur penting hilang. Kontrak yang tidak sah mempunyai sebahagian besar elemen penting tetapi telah dibuat dengan alasan palsu. Mahkamah biasanya akan memutuskan bahawa apa sahaja yang diperoleh di bawah kontrak akan dikembalikan sekiranya mungkin. Akhirnya, kontrak boleh dianggap tidak dapat dilaksanakan sekiranya salah satu pihak enggan mematuhi syarat tersebut. Ini masih kontrak yang sah,tetapi akan menghasilkan prosedur pengadilan yang panjang untuk berusaha memaksa pihak untuk mematuhi.