Menyegerakkan Android & Lotus Notes

Perisian perusahaan Lotus Notes menyediakan pelayan pusat untuk hubungan perniagaan, kalendar, nota dan maklumat penting lain. Perisian ini mempunyai versi Android yang tersedia untuk telefon pintar dan tablet, yang disebut Lotus Notes Traveller. Maklumat di akaun Lotus Notes anda dapat diselaraskan ke peranti Android menggunakan aplikasi ini. Apabila anda menyegerakkan Lotus Notes ke peranti Android, anda akan mendapat akses ke maklumat di mana sahaja dari Android. Anda tidak perlu membawa komputer riba jika anda perlu mengakses data semasa dalam perjalanan.

1

Kuasa pada peranti Android. Tekan butang "Menu" pada peranti ini. Ketik "Tetapan." Ketik "Aplikasi." Periksa tetapan berlabel "Sumber Tidak Dikenal - Benarkan Pemasangan Aplikasi Bukan Pasaran." Ketik kotak ini jika tidak mempunyai kotak pilihan pada masa ini. Perisian Lotus Notes tidak dipasang melalui Android Marketplace, jadi anda memerlukan tetapan ini diaktifkan sehingga Anda dapat menggunakan aplikasi non-pasar pada ponsel atau tablet Android.

2

Taip "// hostname / servlet / traveller," di mana "hostname" sama dengan nama host Lotus Notes syarikat. Ketik "Pilih Pemasang Bergerak IBM Lotus" dan "Android." Perhatikan lokasi yang disimpan oleh fail APK.

3

Gunakan pengurus fail untuk menavigasi ke lokasi simpan. Ketik fail APK.

4

Tekan butang "Rumah". Ketik butang menu "Aplikasi". Buka "Lotus Mobile Installer" dari senarai aplikasi. Ketik "Setuju" dan "Seterusnya." Berikan maklumat pelayan Lotus Notes. Maklumat pelayan terdiri daripada URL pelayan, yang disediakan dalam format "traveler.server.com:8880," di mana "pelayan" adalah nama pelayan yang dipasang pada Lotus Notes. Nama pengguna dan kata laluan alfanumerik Lotus Notes juga diperlukan. Maklumat ini diberikan oleh pentadbir pelayan Lotus Notes atau jabatan IT yang mengendalikan pelayan.

5

Masukkan nama pengguna dan kata laluan Lotus Notes anda. Ketik "Seterusnya." Ketik "Buka" dan "Ya." Aplikasi Lotus Notes Traveller dipasang ke peranti anda. Ketik "Seterusnya." Pilih semua aplikasi yang anda perlukan untuk diselaraskan antara pelayan Lotus Notes dan peranti Android. Ketik "OK." Masukkan kata laluan jika diperlukan oleh konfigurasi pelayan Lotus Notes untuk memulakan penyegerakan.