Apakah Objektif Strategik Perancangan Gabungan?

Perancangan agregat adalah teknik untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan permintaan. Pelan agregat mendapat namanya dari fakta bahawa ia mesti merangkumi ramalan permintaan, sumber daya dan kapasiti dan menyatakannya sebagai strategi gabungan, atau gabungan. Jenis perancangan ini merangkumi jangka masa dua hingga 12 bulan --- kadang-kadang sebanyak 18 bulan, bergantung pada kemampuan syarikat anda untuk memproyeksikan permintaan. Menetapkan objektif melalui perancangan agregat dapat membantu perniagaan kecil anda berjalan dengan lebih berkesan.

Tentukan Sumber

Objektif pertama perancangan agregat adalah untuk menentukan sumber daya anda untuk jangka pendek --- sehingga 18 bulan. Sumber termasuk jumlah pekerja, jumlah jam mesin yang tersedia dan jumlah bahan mentah yang ada. Sumber lain mungkin termasuk bahan pembungkusan, produk yang sedang berjalan, dan alat yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyelesaikan barang.

Hitungkan Kapasiti

Objektif pengiraan kapasiti harus menjadi keutamaan dalam proses perancangan agregat. Lihat berapa banyak unit yang anda boleh hasilkan setiap hari, minggu atau bulan: Ini adalah kapasiti semasa anda. Berdasarkan angka ini pada produktiviti masa lalu bagi setiap pekerja. Selaraskannya untuk bilangan pekerja yang anda ada sekarang.

Permintaan Projek

Tentukan berapa unit yang akan diminta untuk jangka pendek. Mulakan dengan mendasarkan pengiraan anda pada permintaan tahun sebelumnya dalam jangka masa yang setanding. Sekiranya anda tidak mempunyai angka dari tahun sebelumnya, gunakan rata-rata industri dan nilaikannya mengikut bahagian pasaran anda. Faktor promosi, harga khas dan kempen pengiklanan untuk menghasilkan anggaran permintaan. Objektif ini sangat penting untuk menggabungkan perancangan.

Sesuaikan Kapasiti untuk Memenuhi Permintaan

Sekiranya angka permintaan anda tidak sesuai dengan kemampuan anda, tentukan cara meningkatkan kapasiti. Anda mungkin memerlukan lebih banyak sumber, seperti pekerja dan peralatan. Anda mungkin perlu meningkatkan produktiviti setiap pekerja. Atau anda mungkin memerlukan lebih banyak bahan mentah. Teliti bidang-bidang di mana anda boleh membuat penambahbaikan dan menambah keupayaan untuk memenuhi permintaan yang diunjurkan. Objektif utama perancangan agregat adalah memadankan keupayaan dengan permintaan.