Perkaitan Maklumat Perakaunan

Perakaunan adalah kayu ukur biasa dalam perniagaan kecil. Pemilik perniagaan boleh menggunakan maklumat perakaunan untuk mengukur prestasi perniagaan dan operasi syarikatnya. Maklumat perakaunan biasanya disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP). GAAP adalah piawaian perakaunan yang paling berwibawa di AS. GAAP memerlukan maklumat perakaunan tepat, tepat pada masanya dan relevan. Ciri-ciri ini memastikan pemilik mempunyai maklumat terbaik untuk membuat keputusan perniagaan.

Perkaitan

Perkaitan - sebagaimana ditakrifkan dalam terminologi perakaunan - menunjukkan bahawa maklumat perakaunan memberikan manfaat yang diperlukan untuk pengguna akhir. Pengguna akhir maklumat perakaunan biasanya disebut sebagai pemegang kepentingan perniagaan dalaman dan luaran. Pemangku kepentingan dalaman merangkumi pemilik perniagaan, pengurus dan pekerja. Pemangku kepentingan luaran merangkumi pemberi pinjaman, pelabur dan masyarakat umum. Pemangku kepentingan luaran menggunakan maklumat perakaunan yang relevan untuk membuat keputusan pembiayaan untuk pinjaman perniagaan kecil.

Penyata pendapatan

Pemilik perniagaan memerlukan maklumat yang relevan ketika menyemak penyata pendapatan syarikat mereka. Maklumat yang relevan memastikan semua kos inventori dimasukkan ke dalam akaun kos penjualan barang syarikat. Perbelanjaan juga mesti berkaitan dengan hasil penjualan tertentu yang diperoleh untuk tempoh perakaunan. Caj perbelanjaan sekali yang tidak berulang dapat dengan cepat memutarbelitkan pendapatan syarikat untuk tempoh perakaunan. Syarikat mesti memastikan maklumat ini relevan sebelum dikeluarkan untuk ditinjau oleh pihak berkepentingan perniagaan luaran.

Persediaan

Maklumat perakaunan yang berkaitan juga dapat membantu pemilik perniagaan membuat keputusan mengenai kos inventori. Kos inventori adalah relevan kerana ia mewakili wang yang harus dibayar oleh pemilik perniagaan untuk membeli bahan langsung untuk menghasilkan barang. Pemilik perniagaan boleh membeli inventori untuk dijual kembali dalam lingkungan perniagaan runcit. Kos yang relevan merangkumi apa yang mesti dibayar oleh syarikat sekarang untuk menggantikan inventori semasa. Pemilik perniagaan juga harus memperhatikan setiap potongan harga yang dapat mengubah relevannya kos inventori.

Pertimbangan

Pemilik perniagaan juga harus memastikan maklumat perakaunan tepat dan tepat pada masanya. Maklumat perakaunan yang tepat memastikan semua maklumat kewangan direkodkan dengan betul pada lejar perakaunan syarikat. Ketepatan masa merujuk kepada maklumat perakaunan yang dicatatkan dalam tempoh perakaunan yang tepat. Sebilangan besar perniagaan kecil mencatatkan urus niaga kewangan setiap bulan. Termasuk maklumat kewangan dari bulan-bulan sebelumnya atau berikutnya boleh memutarbelitkan maklumat tempoh perakaunan semasa.

Mencari Bantuan

Pemilik perniagaan kecil yang tidak biasa dengan proses perakaunan harus meminta bantuan atau maklumat dari luar untuk belajar mengenai perakaunan. Pemilik perniagaan boleh mengikuti kelas di kolej atau universiti tempatan untuk mengetahui pentingnya maklumat perakaunan yang relevan. Dewan perdagangan tempatan atau persatuan perdagangan perniagaan lain boleh menawarkan seminar percuma atau murah untuk pemilik perniagaan. Organisasi ini biasanya menawarkan maklumat mengenai menjalankan perniagaan kecil dengan betul dan mengapa maklumat perakaunan memainkan peranan penting dalam pemilikan perniagaan.