Cara Menangani Idea Bercanggah

Bila-bila masa anda mengumpulkan sekumpulan orang, anda boleh mengharapkan idea yang berbeza mengenai cara mendekati kaedah penyelesaian masalah, objektif dan kaedah kerja. Konflik dengan sendirinya bukanlah perkara buruk, kerana boleh menyebabkan komunikasi dan kerja berpasukan yang lebih besar. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana anda menguruskan konflik ketika mereka muncul. Jauhkan jalur komunikasi terbuka, sediakan khalayak yang hormat untuk idea yang berbeza dari pekerja dan dorong usaha kolaboratif untuk menyelesaikan konflik.

1

Beri peluang tersusun untuk pekerja berkongsi idea mereka sehingga masing-masing dapat merasakan suaranya telah didengar. Dengarkan dengan hormat dan teliti apa yang dikatakan oleh setiap pekerja. Jangan biarkan satu atau dua pekerja menguasai perbincangan atau cuba mengatasi rakan sekerja yang kurang tegas.

2

Mengakui kelebihan idea dan wacana yang sihat. Pada masa yang sama, tekankan bahawa tidak semua idea dapat atau akan dilaksanakan. Dorong pasukan anda untuk mencari jalan penyelesaian bersama, sekiranya berlaku kompromi. Sekiranya idea-idea tersebut bertentangan sehingga tidak menyokong kedudukan gabungan atau kompromi, beritahu pekerja bahawa anda akan mengambil masukan mereka di bawah nasihat dan akan membuat penentuan demi kepentingan organisasi.

3

Kenal pasti idea-idea yang sesuai dengan tujuan dan objektif organisasi dan yang akan menggerakkannya ke arah kejayaan sekiranya dilaksanakan. Sekiranya boleh, sertakan unsur idea yang tidak diterima pakai.

4

Berikan maklum balas kepada pekerja mengenai keputusan anda. Terima kasih atas sumbangan mereka. Jelaskan mengapa anda memilih idea yang anda buat, dan, jika sesuai, mengapa anda tidak memilih yang lain. Mintalah pasukan anda untuk bekerjasama dengan anda dan bekerjasama untuk melaksanakan idea-idea yang dipilih, sambil mendorong mereka untuk terus memberikan input mengenai projek dan aktiviti masa depan. Yakinkan mereka bahawa, hanya kerana idea tertentu mereka mungkin tidak diadopsi, itu tidak bermakna mereka bukan anggota organisasi yang dihargai.