Dasar Komisen Jualan

Profesional penjualan adalah penggerak perniagaan. Mempunyai dasar komisen penjualan yang teliti dapat menetapkan harapan yang jelas bagi majikan dan pekerja. Dasar yang baik juga dapat menentukan kapan tepatnya komisen diperoleh. Walaupun struktur komisen yang baik dapat menjadi motivator pekerja yang positif, pertimbangkan juga untuk memasukkan faktor motivasi lain di tempat kerja seperti menghormati batas peribadi, menggambarkan nilai pekerja dengan jelas dan mewujudkan suasana kepercayaan dan sokongan pekerja.

Kebaikan

Manfaat mempunyai polisi komisen penjualan termasuk peningkatan produktiviti dan peningkatan motivasi pekerja. Ini boleh menjadi cara rutin untuk mengenali dan memberi penghargaan kepada pencapaian pekerja. Dari sudut pandang syarikat, polisi dapat melindungi syarikat dalam masalah hukum, seperti menjelaskan apa maksud komisen yang diperoleh dan apakah pembayaran melampaui waktu bekerja.

Rangkuman

Dasar komisen penjualan berbeza-beza seperti syarikat yang menulisnya. Dasar harus disesuaikan mengikut jenis produk, wilayah, harga dan kitaran penjualan. Pastikan untuk mempertimbangkan matlamat yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik dan tepat pada masanya. Tentukan sama ada pekerja akan dibayar semasa penjualan ditutup atau bila pembayaran diterima. Ini adalah tempat yang baik untuk menutup ganjaran dengan mempertimbangkan dasar penamatan. Sekiranya ada komunikasi yang jelas terlebih dahulu mengenai sama ada komisen harus dibayar setelah seseorang pekerja menamatkan pekerjaannya, pasti ada sedikit kekeliruan dan oleh itu kemungkinan lebih sedikit aduan dan / atau tuntutan mahkamah.

Pertimbangan

Tahap komisen dapat didasarkan pada penilaian produk serta tujuan penjualan yang dicapai setiap hari, mingguan atau bulanan. Mempunyai tujuan yang ditentukan dan komunikasi yang jelas akan meningkatkan motivasi pekerja. Tentukan sama ada pekerja akan dibayar semasa penjualan ditutup atau bila pembayaran diterima. Menggunakan dan mempertimbangkan pengetahuan mengenai dasar pesaing. Adalah penting untuk membina dasar dan perniagaan untuk menarik bakat teratas. Dengan adanya kakitangan yang betul, akan lebih mudah untuk mengembangkan perniagaan. Sekiranya anda bergelut dengan membuat dasar komisen penjualan yang sangat berkesan dan memotivasi, pertimbangkan untuk mendapatkan perunding profesional. Adalah sangat mustahak untuk memastikan bahawa dasar itu memotivasi kakitangan. Langkah tambahan untuk memastikan dasar baru menjadi efektif adalah dengan melatih pekerja agar mereka dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Amaran

Ketahui undang-undang negeri anda mengenai pembayaran komisen penjualan dan adakah pekerja diberi komisen setelah diberhentikan atau tidak. Pastikan garis panduan komisen jualan dapat dicapai. Sekiranya tidak, ini boleh memudaratkan kakitangan. Walaupun anda melindungi perniagaan anda, pastikan polisi ini berpusat pada pekerja, memotivasi kakitangan dan memberikan komunikasi yang jelas. Tanpa garis panduan yang dinyatakan dengan jelas, pertikaian dapat diajukan ke mahkamah.